Інформаційний етап навчання майбутніх учителів музики мультимедійного аранжування

  • Volodymyr Stepanov аспірант кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування НПУ імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: фахова підготовка, слух музиканта, компетенції

Анотація

У статті окреслено основні напрямки роботи на формувальному етапі навчання майбутніх учителів музики мультимедійного аранжування з урахуванням
міждисциплінарного та герменевтичного підходів. Подано аналіз наукових досліджень щодо методичної і теоретичної підготовки майбутнього вчителя музики та використання мультимедійних технологій у процесі їх фахової підготовки. Акцентовано роль музично-теоретичних дисциплін, розкрито сутнісний зміст понять "слух музиканта" та "полістилістика". Актуалізовано значення навчання мультимедійного аранжування у підготовці фахівця, який відповідає сучасним вимогам до особистості вчителя музики. Підкреслено формування аксіологічно-ціннісних орієнтацій та музично-естетичного смаку майбутніх учителів музики, необхідність розширення досвіду сприймання музики різних стилів та жанрів. Визначено комплекс спеціальних фахових компетенцій для створення вдалого аранжування та етапи мультимедійного аранжування музичного твору. Розкрито значення співвіднесення розвитку музичного слуху та узагальнення набутих теоретичних знань і практичних умінь у контексті реалізації поставлених творчих завдань. Результати формувального експерименту в межах статті представлено на прикладі реалізації методики навчання мультимедійного аранжування майбутніх учителів музики на інформаційному етапі. Окреслено необхідні для процесу навчання мультимедійного аранжування загально-дидактичні і специфічні принципи, методи, колективні форми роботи, які застосовувалися на зазначеному етапі дослідження.

Посилання

1. Asafev B. V. Muzykalnaia forma kak protsess / B. V. Asafev ; red. E. M. Orlovoi. – L. : Muzyka, 1971. – 376 s.
2. Kozyr A. V. Vstup do akmeolohii mystetskoi osvity : navch.-metod. posib. / A. V. Kozyr, V. I. Fedoryshyn. – K. : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2012. – 263 s.
3. Korobetska S. Yu. Zhanrovo-stylovyi syntez yak oznaka suchasnoi vitchyznianoi orkestrovoi muzyky / S. Yu. Korobetska // Yednist navchannia i naukovykh doslidzhen – holovnyi pryntsyp universytetu : zb. nauk. prats zvitno-naukovoi konferentsii vykladachiv universytetu za 2012 rik, 9–10 liutoho 2013 roku / uklad. H. I. Volynka, O. V. Uvarkina, O. P. Yemelianova. – K. : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2013. – 403 s. – S. 60–62.
4. Lokarieva Yu. Osoblyvosti muzychno-teoretychnoi pidhotovky u profesiinomu stanovlenni maibutnoho vchytelia muzyky / Yu. Lokarieva // Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Seriia "Pedahohichni nauky". – 2012. – Vyp. 112. – S. 229–236.
5. Muzykalnyi entsyklopedycheskyi slovar / hlav. red. H. V. Keldysh. – M. : Sovetskaia entsyklopedyia, 1990. – 672 s.
6. Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [Elektronnyi resurs] / uporiad.: L. Hrynevych, O. Elkin, S. Kalashnikova ta in. ; zah. red. M. Hryshchenko. – MON, 2016. – 40 s. – Rezhym dostupu: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.- pdf. – Nazva z ekrana.
7. Starcheus M. S. Slukh muzykanta: psykholoho-pedahohycheskye problemy stanovlenyia y sovershenstvovanyia : avtoref. dyss. … d-ra ped. nauk : spets. 13.00.08, 19.00.01 / Starcheus M. S. – M., 2005. – 433 s.
8. Ukrainske mystetstvo kintsia XX – pochatku XXI st. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://pidruchniki.com/1256060757045/kulturologiya/ukrayinske_mistetstvo_kintsya_
pochatku_XXI. – Nazva z ekrana.
9. Shcherytsia T. V. Muzychno-teoretychna pidhotovka vchytelia muzyky / Tamara Volodymyrivna Shcherytsia // Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity : zb. st. Ser. "Pedahohika i
psykholohiia". – Yalta : [B. v.], 2006. – Vyp. 12. – Ch. 2. – S. 160–165.
10. Yutsevych Yu. Ye. Muzyka : slovnyk-dovidnyk / Yu. Ye. Yutsevych. – Ternopil : Navchalna knyha – Bohdan, 2003. – 352 s.

Переглядів анотації: 38
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Stepanov, V. (2018). Інформаційний етап навчання майбутніх учителів музики мультимедійного аранжування. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 142-147. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-1-142-147