Педагогічні умови формування умінь саморегуляції музично-виконавських дій майбутніх учителів музики

  • Xin Sun аспірантка НПУ імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: фахова підготовка, музично-педагогічна діяльність, виконавська діяльність

Анотація

У статті знайшли відображення проблеми забезпечення успішної музично-виконавської діяльності майбутнього педагога, що пов’язані з регуляцією таких чинників як емоційна стійкість, музична експресія, вольова активність, виконавська надійність. Актуальність проблеми відображає суперечність між зростаючими вимогами суспільства до якісної фахової підготовки майбутніх учителів музики та недостатнім рівнем їх виконавської майстерності. Музично-виконавська діяльність педагога пов’язана з напругою його нервової системи, великими емоційними та інтелектуальними зусиллями, персональною відповідальністю за хід та результати мистецько-освітнього процесу, швидкою орієнтацією у нестандартних педагогічних ситуаціях. Психолого-педагогічний феномен саморегуляції відноситься до тих інтегративних властивостей особистості, від яких залежить успішність її професійної діяльності. Впроваджена авторська виконавсько-регуляційна система забезпечує управління процесом музично-виконавської діяльності, визначає її спрямованість на досягнення цілі, відбір художньо-технічних засобів та визначення послідовності їх застосування, а також визначення критеріїв та оцінку досягнення мети виконавських дій від планування до корекції художніх результатів.
В розробці оптимальних умов саморегуляції педагога важливим фактором стали системні інтегративні процеси, що відбуваються на основі активізації, емоційно-смислової, мотиваційно-вольової та поведінково-рефлексивної сфер особистості. Першою умовою визначено забезпечення оптимальної виконавської активності студента на основі гармонічного поєднання зовнішньої динаміки поведінки та внутрішньої музичної експресії. Друга педагогічна умова пов’язана із забезпеченням інтерактивного контакту "виконавець-слухач" на основі застосування засобів сценічно-художніх та арт-педагогічних технік. Третьою педагогічною умовою передбачено досягнення стресостійкості виконавських дій на основі включення адаптаційно-регулятивних механізмів емоційно-вольової сфери з використанням засобів ортобіотики.

Посилання

1. Andreiko O. I. Vykonavska kultura skrypalia: teoriia ta metodyka formuvannia / O. I. Andreiko. – Lviv : Halytska vydav. spilka, 2013. – 298 s.
2. Yerhiiev I. D. Artystychnyi universum muzykanta-instrumentalista kintsia XX – pochatku XXI stolittia : avtoref. … dokt. myst-va : spets. 17.00.03 – muzychne mystetstvo / Yerhiiev I. D. – Kyiv, 2016. – 39 s.
3. Pedahohichnyi slovnyk / za red. diisnoho chlena APN Ukrainy M. D. Yarmachenka. – K. : Pedahohichna dumka, 2001. – S. 93–95.
4. Sydorenko N. I. Rozvytok usvidomlenoi samorehuliatsii dovilnoi aktyvnosti maibutnikh vchyteliv : avtoref. dys. ... kand. psykhol. nauk : spets. 19.00.07 / Sydorenko N. I. ; Pivdennoukr. derzh. ped. un-t im. K. D. Ushynskoho. – O., 2005. – 18 s.
5. Tsaharelly Yu. A. Psykholohyia muzнkalno-yspolnytelskoi deiatelnosty : avtoref. dyss. … d-ra psykhol. nauk / Tsaharelly Yu. A. ; Lenynhr. hos. un-t – L., 1989. – 31 s.
6. Yunyk D. H. Sotsialno-psykholohichni determinanty instrumentalno-vykonavskoi nadiinosti maibutnikh uchyteliv muzyky / D. H. Yunyk // Ridna shkola. – 2006. – № 10. – S. 40–43.

Переглядів анотації: 48
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Sun, X. (2018). Педагогічні умови формування умінь саморегуляції музично-виконавських дій майбутніх учителів музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 148-153. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-1-148-153