Екологічне виховання учнів початкових класів загальноосвітньої школи: педагогічна проблема та шляхи її вирішення

  • Yuliia Kot студентка 3 курсу філологічного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • Iryna Kot студентка 3 курсу філологічного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • Nadia Bilousova кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • Maryna Dolmatova кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: екологічна культура особистості, виховання, екологічне виховання

Анотація

У статті дається визначення поняття "екологічна культура особистості", "виховання". Наголошується, що основна мета процесу виховання – це самостійне освоєння дітьми навколишньої дійсності, вироблення певних висновків, проведення дослідження, збагачення своїх знань та поліпшення рівня екологічної культури.
Підтверджено, що в початкових класах для формування екологічно розвиненої особистості найкраще проводити інтегровані уроки, години піклування про довкілля, різні спостереження, виховні години, темою яких, наприклад, може бути "Культ природи у давніх українців" або "Дбайливе піклування про середовище". Також доцільно використовувати екскурсії, різні походи, інтерактивні ігри.
В статті подаються думки видатних педагогів про народне виховання (В. Сухомлинський), зосереджуючи основну увагу на душі дитини, яку потрібно насичувати добром, щирістю, людяністю, турботою про довкілля. Видатний педагог С. Русова вважала, що екологічне виховання допомагає краще пізнати рідний край, вивчити його багатства, зрозуміти красу природи, бо людина зберігає любов до своєї малої батьківщини з дитинства на все життя. У статті досліджено процес екологічного виховання у початкових класах, подано приклади засобів і методів, якими вчитель має користуватися на уроках, яке обладнання варто залучати, які форми роботи застосовувати. Аналізуються та розкриваються основні можливі шляхи вирішення проблеми екологічного виховання учнів загальноосвітньої школи. Робиться висновок про те, що екологічне виховання – це своєрідний фундамент для розумового та духовного розвитку учнів, їхньої самореалізації, що приводить до народження екологічної свідомості, на засадах якої твориться екологічна культура.

Посилання

1. Amonashvyly Sh. A. Parytety, pryorytety y aktsenty v teoryy y praktyke obrazovanyia / Sh. A. Amonashvyly, V. Y. Zahviazynskyi // Pedahohyka. – 2000. – № 2. – S. 11–16.
2. Bekh I. D. Vykhovannia osobystosti : u 2 kn. / I. D. Bekh. – K., 2003. Kn. 2 : Osobystisno-oriientovanyi pidkhid: naukovo-praktychni zasady. – 2003.
3. Vyshnevskyi O. I. Suchasne ukrainske vykhovannia / O. I. Vyshnevskyi. – L., 1996. – S. 23.
4. Vozniuk O. Naukova sutnist pedahohichnoi systemy V. O. Sukhomlynskoho / O. Vozniuk // Naukovi zapysky TDPU: Pedahohika. – 2002. – № 5. – S. 75–78.
5. Voroniuk M. O. "Hlybynna ekolohiia" v systemi ekolohichnoi osvity ta vykhovannia / M. O. Voroniuk // Materyaly mezhdunarodnoi konferentsyy-yarmarky "Ekolohyia y obrazovanye: voprosy teoryy y praktyky". – Cherkassy, 1998. – S. 28–29.
6. Voroniuk M. O. Psykholoho-pedahohichni osnovy netradytsiinykh metodiv ekolohichnoi osvity i vykhovannia / M. O. Voroniuk, V. O. Skrebets, V. V. Hrubinko // Naukovi zapysky
TDPU im. V. Hnatiuka. Seriia "Pedahohika". – 2000. – № 1. – S. 77–80.
7. Honcharenko S. U. I vse taky – humanizatsiia / S. U. Honcharenko // Pedahohika i psykholohiia. – 1995. – № 1. – S. 7.
8. Honcharenko S. U. Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk / S. U. Honcharenko. – K. : Lybid, 1997. – 430 s.
9. Deriabo S. D. Эkolohycheskaia pedahohyka y psykholohyia / S. D. Deriabo, V. A. Yasvyn. – Rostov-na-Donu : Fenyks, 1996. – 480 s.
10. Zakhmarna K. P. Formuvannia v uchniv vidpovidalnoho vidnoshennia do pryrody / K. P. Zakhmarna // Pochatkova shkola. – 2005. – № 3.– S. 10–13.
11. Ylyna T. A. Pedahohyka. Kurs lektsyi : uchebnoe posobye dlia studentov ped. ynstytutov / T. A. Ylyna. – M. : Prosveshchenye, 1984. – 496 s.
12. Fitsula M. M. Pedahohika : pidruchnyk / M. M. Fitsula. – 2-he vyd., vypravl., dopov. – K. : Akademvydav, 2007. – 560 s.
13. Ekolohichne vykhovannia uchniv pochatkovykh klasiv [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://globuss24.ru. – Nazva z ekrana.
14. Ekolohichne vykhovannia [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://bibl.com.ua. – Nazva z ekrana.

Переглядів анотації: 94
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Kot, Y., Kot, I., Bilousova, N., & Dolmatova, M. (2018). Екологічне виховання учнів початкових класів загальноосвітньої школи: педагогічна проблема та шляхи її вирішення. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 33-39. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-2-33-39