Дидактичні умови організації самостійної роботи молодших школярів

  • A. A. Bobro кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • T. V. Koval старший викладач кафедри прикладної лінгвіс­ тики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: самостійна робота, початкова школа, молодші школярі

Анотація

У статті автори піднімають питання впровадження технології організації самостійної роботи у початковій школі. Актуальність проблеми визначається потребами сучасної школи і завданнями модернізації освіти, що передбачають розвиток самостійної особистості, готової до виконання соціальних ролей у
суспільстві. У роботі звернена увага на те, що успішність, ефективність самостійної роботи в процесі навчання багато в чому залежить від шляхів її організації, змісту і характеру завдань, логіки її побудови, джерела знань, взаємозв’язку наявних і передбачуваних знань у змісті завдань, якості досягнутих результатів у ході виконання цієї роботи. Акцентовано увагу на методах організації навчальної роботи, які на різному рівні забезпечують пізнавальну самостійність школярів.
Організація самостійної роботи учнів початкової школи як однієї з форм їх пізнавальної активності – складова частина проблеми вибору методів, форм навчальної діяльності. Вирішення її на належному рівні дає можливість навчити учнів вчитися, включати їх в активну пошукову діяльність, що значно розширює освітні можливості уроків, підвищує ефективність в опануванні учнями знаннями та вміннями, викликає позитивне ставлення до навчання. Тому питання організації самостійної роботи учнів залишається актуальним і сьогодні.

Посилання

1. Buriak V. P. Samostiina robota yak vyd navchalnoi diialnosti shkoliara. Ridna shkola. 2001. № 9. S. 49–51.
2. Volkova N. P. Pedahohika. Kyiv: Vydavnychyi tsentr "Akademiia", 2002.
3. Zymniaia Y. A. Pedahohycheskaia psykholohyia: uchebnyk dlia vuzov. 3­e yzd., pere­ smotr. Moskva: NPO "MODЭK", 2010. 448 s.
4. Zorenko Y. S. Dydaktycheskye uslovyia orhanyzatsyy samostoiatelnoi uchebnoi raboty shkolnykov: dyss. … kand. ped. nauk. Kryvoi Roh, 1997. 181 s.
5. Korsakova O. V. Formuvannia v uchniv dosvidu tvorchoi diialnosti. Shliakh osvity. 1999. № 2. S. 35–39.
6. Lukianova M.O. Oryentyr samostoiatelnoi deiatelnosty: obuchenye shkolnykov samokontroliu. Uchytel. 2003. № 2. S. 3–6.

Переглядів анотації: 171
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Bobro, A. A., & Koval, T. V. (2018). Дидактичні умови організації самостійної роботи молодших школярів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 78-82. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-78-82