Готовність майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища

  • A. A. Bobro кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • L. V. Bobro кандидат педагогічних наук, асистент кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • L. O. Dubrovska кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • V. O. Movchan учитель початкових класів Дружбинського закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів Ічнянського району Чернігівської області
Ключові слова: вчитель початкових класів, нклюзивна освіта, інклюзивне навчання

Анотація

Стаття присвячена аналізу сутності та структури готовності майбутніх учителів початкових класів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища. У статті наголошується, що процес формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти нині набуває розширеного контексту. Акцентовано увагу на тому, що категорія готовності до професійної діяльності є системною якістю особистості, яка формується у процесі професійної підготовки у закладі вищої освіти. Узагальнено теоретичні підходи учених щодо проблеми готовності майбутнього педагога працювати в умовах інклюзивної освіти. Визначено, що готовність
майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища – це комплекс взаємодіючих психологічних і професійних якостей спеціаліста, що дозволяють здійснювати практичну діяльність на високому рівні й організовувати навчально-виховний процес з учнями молодших класів враховуючи особливості нинішньої системи інклюзивної освіти. У статті розглянуто деякі теоретичні підходи щодо структури готовності майбутнього педагога до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища і визначено, що готовність майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища – це двосторонній процес, де одна складова характеризує володіння педагогічними технологіями, знання основ психології та корекційної педагогіки, індивідуальних відмінностей дітей звичайних та з особливими освітніми потребами, використання варіативності у процесі навчання, професійної взаємодії в інклюзивно-освітньому процесі, а друга – емоційне прийняття дітей із різними типами порушень у розвитку, спроможність залучати дітей із різними типами порушень до діяльності на уроці та задоволеність власною педагогічною діяльністю, індивідуальний підхід до кожної особистості, використання варіативності у процесі навчання; уміння приєднати дітей із різними типами порушень до діяльності на уроці, зберігати самоконтроль і долати непередбачені перешкоди та вдовольнити власну педагогічну діяльність.

Посилання

1. Alehina, C. V. (2011). Gotovnost' pedagogov kak osnovnoj faktor uspeshnosti
inkljuzivnogo processa v obrazovanii [Teachers' readiness as a major factor in the success of an inclusive process in education]. Psihologicheskaja nauka i obrazovanie – Psychological science and education. 1, 31–54 [in Russian].
2. Alieksieieva, H. M. (2012). Sutnist' i struktura hotovnosti majbutnikh sotsial'nykh pedahohiv do zastosuvannia komp'iuternykh tekhnolohij u profesijnij diial'nosti [The essence and
structure of future social educators' willingness to use computer technologies in their professional activities]. Zbirnyk naukovykh prats' Berdians'koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky – Collection of scientific works of Berdyansk State Pedagogical University. Pedagogical Sciences. I. T. Bohdanov (Ed.). Berdians'k: BDPU. 2, 9–14 [in Ukrainian].
3. Demchenko, I. I. (2014). Hotovnist' uchytelia pochatkovykh klasiv do roboty v umovakh inkliuzyvnoi osvity: struktura ta diahnostyka [Primary teachers' readiness to work in inclusive
education: structure and diagnostics]. Uman' Vydavets' "Sochins'kyj M.M." [in Ukrainian].
4. Demchenko, I. I. (2016). Teoretychni i metodychni zasady pidhotovky majbutn'oho vchytelia pochatkovykh klasiv do profesijnoi diial'nosti v umovakh inkliuzyvnoi osvity [Theoretical
and methodological bases of preparation of the future elementary teacher for professional activity in the conditions of inclusive education]. Extended abstract of Doctor’s. Uman' [in Ukrainian].
5. Dity z osoblyvymy potrebamy u zahal'noosvitn'omu prostori: pochatkova lanka [Children with special needs in general education: entry level]. V. I. Bondaria, & V. V. Zasenka (Ed.). Kиїв, 2004 [in Ukrainian].
6. Kolupaieva, A. A., & Savchuk, L. O. (2011). Dity z osoblyvymy osvitnimy potrebamy ta orhanizatsiia ikh navchannia [Children with special educational needs and organization of their
education]. MON Ukrainy, NAPN Ukrainy, In-t spets. pedahohiky. Kиїв: ATOPOL [in Ukrainian].
7. Martynchuk, O. V. Pidhotovka majbutnikh pedahohiv do profesijnoi diial'nosti v umovakh ikliuzyvnoi osvity [Preparing future teachers for professional activities in an inclusive
education]. URL: http://www.psyh.kiev.ua [in Ukrainian].
8. Oralkanova, I. A. (2014). Formirovanie gotovnosti uchitelej nachal'nyh klassov k rabote v uslovijah inkljuzivnogo obrazovanija [Formation of readiness of primary school teachers to work in inclusive education]. Doctor’s thesis. Almaty [in Russian].
9. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy "Pro osvitu" schodo osoblyvostej dostupu osib z osoblyvymy osvitnimy potrebamy do osvitnikh posluh [On Amendments to the Law of Ukraine "On Education" on the peculiarities of access of persons with special educational needs to educational services]. Zakon Ukrainy vid 23.05.2017 r. № 2053-VIII [in Ukrainian].
10. Hitrjuk, V. V. (2015). Formirovanie inkljuzivnoj gotovnosti budushhih pedagogov v uslovijah vysshego obrazovanija [Formation of inclusive readiness of future teachers in the
conditions of higher education]. Doctor’s thesis. Kaliningrad [in Russian].
11. Shevtsiv, Z. M. (2017). Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do roboty v inkliuzyvnomu seredovyshchi zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu [Vocational
training for future primary school teachers to work in an inclusive environment of a comprehensive educational institution]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].
12. Shumilovskaja, Ju. V. (2011). Podgotovka budushhego uchitelja k rabote s uchashhimisja v uslovijah inkljuzivnogo obrazovanija [Preparing a future teacher to work with students in inclusive education]. Candidate’s thesis. Shuja [in Russian].

Переглядів анотації: 251
Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Bobro, A. A., Bobro, L. V., Dubrovska, L. O., & Movchan, V. O. (2019). Готовність майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 104-112. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-2-104-112

Інші статті автора: