Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів української літератури до роботи з літературознавчими поняттями

  • O. O. Lilik кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови і літератури Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка
Ключові слова: майбутні вчителі української літератури, теоретико-літературні концепції, професійна підготовка

Анотація

Автор цієї статті визначив комплекс педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів української літератури для роботи з літературознавчими поняттями. Першою з них було надання майбутнім вчителям української літератури необхідного комплексу знань з історико- й теоретико-літературних, дидактико-методичних курсів, формування навичок та вмінь роботи з теоретико-літературними поняттями на уроках української літератури, а також забезпечення педагогічного управління цим процесом. У статті проаналізовано навчальні курси професійної підготовки майбутніх вчителів української літератури та запропоновано упровадити авторські спецкурси та навчальні матеріали в освітній процес. Друга умова полягала в оновленні традиційних та впровадженні інноваційних форм, методів та методів викладання дисциплін професійної підготовки майбутніх вчителів української літератури. Третя умова – організація педагогічної практики на інноваційній основі. Автор запропонував навчально-методичний супровід, який охоплює навчальні комплекси з різних дисциплін, авторські навчальні посібники, методичні рекомендації. Метою цих матеріалів є реалізація педагогічних умов формування майбутньої підготовки викладачів української літератури до роботи з теоретико-літературними поняттями.

Посилання

1. Babanskii Yu. K. Pedahohika: ucheb. posob. Moskva: Prosveshcheniie, 1988. 479 s.
2. Bazyl L. O. Teoretychni i metodychni zasady rozvytku literaturoznavchoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv ukrainskoi movy i literatury: dys. ... d-ra ped. nauk:
13.00.04 / Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova. Kyiv, 2016. 571 s.
3. Batyshev S. Ya. Entsiklopediia professionalnoho obrazovaniia: v 3 t. Moskva: Prof. obrazovaniie, 1999. T. 2. 440 s.
4. Koval V. O. Teoretychni i metodychni zasady formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv-filolohiv u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh: monohrafiia. Uman: PP Zhovtyi O. O., 2013. 455 s.
5. Ortynskyi V. L. Pedahohika vyshchoi shkoly: navch. posib. dlia stud. vyshchykh navch. zakl. Kyiv, 2009. 472 s.
6. Semenoh O. M. Systema profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv ukrainskoi movy i literatury (v umovakh pedahohichnoho universytetu): dys. ... d-ra ped. nauk: 13.00.04 / In-t ped. i psykh. prof. osvity APN Ukrainy. Kyiv, 2005. 476 s.
7. Semenoh O. M., Bazyl L. O., Diatlenko T. I. Praktyka v systemi fakhovoi osvity vchytelia-slovesnyka: navch. posib. Kyiv: Feniks, 2008. 288 s.

Переглядів анотації: 69
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Lilik, O. O. (2018). Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів української літератури до роботи з літературознавчими поняттями. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 148-154. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-4-148-154