Теоретичні засади та практика аксіологічного прочитання поезії в старшій школі

  • A. V. Vozhdaienko аспірантка державного вищого учбового закладу "Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди"
Ключові слова: аксіологія, людинобіосфероцентричний підхід, цінність

Анотація

У статті аналізуються й розглядаються теоретичні засади аксіологічного аспекту вивчення лірики в старших класах. Подано приклад аналізу програмової поезії та поезії позакласного читання, де увагу акцентовано на формуванні в старшокласників ціннісних орієнтирів. Показано тенденції розвитку ціннісних орієнтацій учня під час вивчення ліричних творів. Завдання вчителя-словесника на уроках української літератури показати ціннісні орієнтири суспільства крізь призму художніх творів, біографій письменників, напрямів і течій літератури. Світ цінностей різноманітний. Він охоплює матеріальні й духовні, соціальні й політичні, естетичні та етичні цінності. Аксіологія – в літературознавстві й мистецтвознавстві – учення про художні цінності. Р. Гром’як зазначає, що в основі розуміння природи художніх цінностей літературознавці розробляють теорію літературної критики, сприймання та інтерпретації творів літератури, їх функціонування серед різних читацьких кіл. Лірика, яка виражає думки й почуття людини, містить значний педагогічний потенціал для емоційного сприймання читачем художньо виражених цінностей, їх аналізу та індивідуальної інтеріоризації.
Ураховуючи реформи в галузі освіти, вагомого значення набуває виховання учня на цінностях, зокрема морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність) тощо. Тому в даній статті порушено актуальну проблему формування аксіологічного
складника літературної компетентності під час вивчення української лірики в старших класах.

Посилання

1. Borinshtein Ye. R. Osoblyvosti sotsiokulturnoi transformatsii suchasnoho ukrainskoho suspilstva: monohrafiia. Odesa: Astroprynt, 2004. 400 s.
2. Husinskii E. N., Turchaninova Yu. Y. Vvedeniie v filosofiiu obrazovaniia. Moskva: Logos, 2003. 248 s.
3. Ievtodiuk A. V. Aksiolohichni zasady suchasnoi systemy osvity Ukrainy. Pedahohichnyi poshuk. 2014. № 2. S. 12–15.
4. Kadiievska I.A. Humanistychni tsinnosti osvity v konteksti hlobalizatsii suspilstva: monohrafiia. Odesa: Astroprynt, 2010. 176 s.
5. Ohneviuk V.O. Osvita v systemi tsinnostei staloho liudskoho rozvytku. Kyiv: Znannia Ukrainy, 2003. 450 s.
6. Tkachova N.O. Formuvannia tsinnisnykh nastanov osobystosti yak rehuliatora yii povedinky. Nauk. zap.kaf. pedahohiky: zb. nauk. pr. (KhNU). Kharkiv: Konstanta, 2000. Vyp. V. S. 165–174.
7. Tkachova N.O. Istoriia rozvytku tsinnostei v osviti: monohrafiia. Kharkiv: Vydavn. tsentr KhNUim. V. N. Karazina, 2004. 423 s.

Переглядів анотації: 126
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Vozhdaienko, A. V. (2018). Теоретичні засади та практика аксіологічного прочитання поезії в старшій школі. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 9-13. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-4-9-13