Шляхи формування національних цінностей в учнів 5–7 класів на уроках української мови

  • N. N. Holub кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання української мови і літератури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: ключові компетентності, загальнокультурна грамотність, цінності

Анотація

На сучасному етапі реформування середньої освіти постає питання про виховання справжніх патріотів України, що мають активну життєву позицію та діють згідно з морально-етичними принципами. Із цією метою необхідно забезпечити розвиток ключових компетентностей в учнів сучасної школи, що сприяють їхній самореалізації та успіху протягом життя. Важливе місце серед ключових компетентностей займає загальнокультурна грамотність, яка передбачає формування в учнів мистецьких смаків, здатності розуміти твори мистецтва, самостійно висловлювати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва, оцінювати досягнення національної та світової культури. Щоб виробляти цю компетентність, освітній процес повинен бути зорієнтований на загальнолюдські морально-етичні цінності, виховання поваги до рідної мови й культури, патріотизму, тому проблема формування національних цінностей є актуальною. У статті розглянуто проблему формування національних цінностей в учнів 5–7
класів на уроках української мови. Чітко окреслено поняття "цінності", "національні цінності" в працях педагогів та психологів. Акцентовано на основних шляхах формування національних цінностей в учнів середньої школи. Серед них – інноваційні методи навчання, збагачення ціннісно-світоглядної сфери психіки, розвиток емоційної культури учнів, моральних та естетичних почуттів засобами музики. Запропоновано методику формування національних цінностей в учнів 5–7 класів на уроках української мови шляхом використання засобів музики, збагачення словникового запасу школярів ціннісними поняттями, образними мовними засобами, фразеологізмами, крилатими висловами.

Посилання

1. Bekh I. D. Vykhovannia osobystosti: u 2 kn. Kyiv: Lybid, 2003. Kn. 1: Osobystisno oriientovanyi pidkhid: teoretyko-tekhnolohichni zasady: navch.-metod. vydannia. 280 s.
2. Vashchenko H. Vykhovannia voli i kharakteru: pidruch. dlia pedahohiv. Kyiv: Shkoliar, 1999. 385 s.
3. Vashchenko H. Vykhovnyi ideal ("Zapysky vykhovnyka"): pidruchnyk dlia vykhovnykiv, uchyteliv i ukrainskykh rodyn. 2-e vydannia. Briussel; Toronto; Niu-York; London; Miunkhen: Vyd-vo Tsentralnoi Upravy Spilky Ukrainskoi Molodi, 1976. 209 c.
4. Vyshnevskyi O. Suchasne ukrainske vykhovannia: Pedahohichni narysy. Lviv: Lvivskyi oblasnyi naukovo-metodychnyi instytut osvity i Lvivske oblasne tovarystvo imeni H. Vashchenka, 1996. 238 s.
5. Istoriia ukrainskoi kultury / za zah. red. I. Krypiakevycha. 4-e vyd., stereotyp. Kyiv: Lybid, 2002. 656 s.
6. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly / uporiad. L. Hrynevych, O. Elkin, S. Kalashnikova, I. Kobernyk ta in. / za zah. red. M. Hryshchenka.
URL:https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf (data zvernennia: 15.11.2018).
7. Okseniuk O. Formuvannia natsionalnykh tsinnostei v uchniv na urokakh istorii yak odyn iz zmistovykh aspektiv suchasnoi innovatsiinoi diialnosti pedahoha.
URL:http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19416 (data zvernennia: 19.11.2018).
8. Pro zatverdzhennia Kontseptsii natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei i molodi, Zakhodiv shchodo realizatsii Kontseptsii natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei i molodi
ta metodychnykh rekomendatsii shchodo natsionalno-patriotychnoho vykhovannia u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/-
v0641729-15 (data zvernennia: 19.11.2018).
9. Symonenko T. V. Formuvannia natsionalno-movnoi osobystosti na urokakh ukrainskoi movy v 5–7 klasakh: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.02. Kyiv, 2000. 16 s.
10. Ukrainska mova 5–9 klasy. Prohrama dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv (zatverdzhena Nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 07.06.2017 № 804) URL:
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi- 5-9-klas (data zvernennia: 15.11.2018).
11. Fidria O. Aforyzmy ta vyslovliuvannia u vykladanni istorii. Istoriia v shkolakh Ukrainy. 1998. № 1. S. 32–35.
12. Shymanovskyi M. M. Formuvannia u starshoklasnykiv hromadianskoi pozytsii zasobamy suspilstvoznavchykh dystsyplin: avtoref. dys. … kand. ped. nauk: 13.00.07. K., 2003. 20 s.

Переглядів анотації: 79
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Holub, N. N. (2018). Шляхи формування національних цінностей в учнів 5–7 класів на уроках української мови. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 58-66. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-4-58-66