Система запобігання помилкам у письмових роботах учнів 3–4 класів

  • O. A. Hordiienko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри лінгвометодики та культури фахової мови Житомирського державного університету імені Івана Франка
Ключові слова: вимоги правильності мовлення, мовна культура, формування навичок правопису

Анотація

Серед найактуальніших завдань сучасної початкової школи – формування мовної культури учнів. Саме тому важливість предмета "українська мова" важко переоцінити, а проблема мовних помилок та пошук шляхів запобігання їм – серед найактуальніших в сучасній початковій освіті. Аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми дав підстави зробити висновок, що попередження та виправлення помилок повинні мати систематичний характер та невіддільні від усієї роботи вчителя з навчання мови. Її необхідність випливає із самої природи мислення дитини, обумовлена законами психології і фізіології. У процесі формувального етапу педагогічного експерименту було запропоновано спеціальну систему роботи – методику, спрямовану на запобігання помилкам у зв’язному мовленні учнів. Означена методика містить такі компоненти: спеціально дібрані тексти та відповідні їм методи та прийоми роботи на уроці. Дослідження допомогло зробити такі висновки: ефективність запобігання помилкам в письмових роботах учнів початкових класів підвищиться, якщо здійснюватиметься доцільна продумана система роботи, яка враховуватиме вікові та індивідуальні особливості учнів. Робота над помилками, що припускаються учнями, покращує розуміння ними різноманітних текстів, сприяє формуванню текстотворчих умінь, навичок редагувати та аналізувати власні та чужі тексти на елементарному рівні.

Посилання

1. Vyhotskii L. S. Izbrannyie psikholohicheskiie issledovanyiia. Moskva: APN RSFSR, 1956. 519 s.
2. Klymova K. Ya. Teoriia i praktyka formuvannia movnokomunikatyvnoi profesiinoi kompetentsii studentiv nefilolohichnykh spetsialnostei pedahohichnykh universytetiv: Monohrafiia. Zhytomyr: PP "Ruta", 2010. 560 s.
3. Metodyka navchannia ukrainskoi movy v pochatkovii shkoli: navchalno-metodychnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv / za nauk. red. M. S. Vashulenka. Kyiv: Litera LTD, 2010. 364 s.
4. Metodika razvitia rechi na urokakh russkoho yazyka: Kn. dlia uchitelia / N. E. Bohuslavskaia, V. Y. Kapinos, A. Yu. Kupalova i dr.; za red. T. A. Ladizhenskoi. Moskva: Prosveshcheniie, 1991. S. 30 32.
5. Pavlov I. P. Izbrannye trudy. Moskva: Izdatelstvo APN SSSR, 1951. 614 s.

Переглядів анотації: 108
Опубліковано
2019-04-19
Як цитувати
Hordiienko, O. A. (2019). Система запобігання помилкам у письмових роботах учнів 3–4 класів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 67-72. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-4-67-72