Вправи та завдання для формування риторичної компетентності в майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей

  • O. M. Korchova кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського націо- нального педагогічного університету імені Олександра Довженка
Ключові слова: вправи, завдання, риторична компетентність

Анотація

У статті закцентовано увагу на потребі розроблення структурних одиниць методичної організації навчального матеріалу − системи вправ і завдань, що є основою оволодіння знаннями з риторики, необхідним підґрунтям розвитку вмінь і навичок, формування риторичної компетентності соціономіста, спроможного до лінгвістично правильного та стилістично доречного міжособистісного спілкування в умовах змінного соціально-комунікативного простору. Здійснено спробу напрацювати систему вправ і завдань із риторики відповідно до гуманізму й антропоцентризму риторичної освіти вищої школи зі збереженням соціономічного й соціокультурного ідейно-тематичного змісту текстового матеріалу з метою формування риторичної компетентності в майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей. Відповідно до теоретико-методологічних засад риторичної освіти вправи і завдання класифіковано на три групи. Запропоновано мотиваційно-актуалізаційні, пізнавально-гностичні, праксеологічно-творчі вправи та завдання. Мотиваційно-актуалізаційні стимулюють зацікавленість риторикою, риторичною діяльністю; мотивують до міжособистісного спілкування, актуалізують здобуті знання і вміння. Пізнавально-гностичні активізують пізнавальну діяльність студентів, сприяють оволодінню новою інформацією. Праксеологічно-творчі спрямовані на спонуку до комунікування відповідно до усвідомлених знань, сформованих умінь із огляду на умови міжособистісної професійно зорієнтованої комунікації, оскільки специфічною формою творчості, умовою та способом реалізації особистості є спілкування. Упровадження такого процесуального складника спрямоване на поглиблення знань про мову, мовлення, комунікацію; удосконалення навичок володіння нормами сучасної української літературної мови; спонуку до опанування видожанрової парадигми риторичних текстів; формування вмінь застосовувати теорію риторики відповідно до потреб соціономічного комунікування; формування риторичної компетентності в майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей.

Посилання

1. Abramovych S. D., Chikarkova M. Yu. Rytoryka: navch. posib. Lviv: Svit, 2001. 240 s.
2. Vandyshev V. M. Rytoryka: ekskurs v istoriiu vchen i poniat: navch. posib. Kyiv: Kondor, 2006. 264 s.
3. Kolotilova N. A. Rytoryka: navch. posib. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 2007. 232 s.
4. Matsko L. I., Matsko O. M. Rytoryka: navch. posib. 2-he vyd., ster. Kyiv: Vyshcha shkola, 2006. 311 s.
5. Oliinyk O. B. Rytoryka: navch. posib. Kyiv: Kondor, 2009. 170 s.
6. Sahach H. M. Rytoryka: navch. posib. 2-e vyd., pererob. i dopov. Kyiv: Vyd. Dim "In Yure", 2000. 568 s.
7. Spanatii L. S. Rytoryka: navch. posib. Kyiv: Vyd. Dim "In Yure", 2008. 144 s.

Переглядів анотації: 121
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Korchova, O. M. (2018). Вправи та завдання для формування риторичної компетентності в майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 84-89. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-4-84-89