Обставина як структурно-семантичний компонент речення: практичний аспект

  • I. O. Kukharchuk кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Ключові слова: просте речення, другорядні члени речення, обставина

Анотація

У статті розглянуто теоретико-практичні аспекти синтаксичної категорії другорядних членів речення. Наголошено на тому, що принципи класифікації другорядних членів речення є одним із актуальних завдань сучасної граматичної науки. Пов’язано це з тим, що існують різні підходи до вивчення другорядних членів речення, враховуються різноманітні ознаки речення як багатоаспектної синтаксичної конструкції, що сприяє водночас чіткішому осмисленню формально-граматичної й функціональної природи категорії членів речення. У статті схарактеризовано основні чинники теоретичного тлумачення другорядних членів речення: структурно-семантичний і формально-граматичний напрями аналізу синтаксичних одиниць; категорійний статус членів речення; багатоаспектність; структурні й семантичні ознаки; врахування значення відношень члена речення з іншими і його власного лексико-граматичного значення; встановлення типологічних питань класифікації членів речення; констатація явищ перехідності. З’ясовано коло проблем, що становлять труднощі в практиці синтаксичного аналізу простого речення в шкільному курсі української мови, зокрема у
визначенні обставин як другорядних членів речення, характеристики їх різновидів, засобів вираження, розмежуванні неузгоджених означень і обставин, додатків та обставин. Звернено увагу на інфінітив у ролі обставин. Запропоновано вправи та завдання в процесі вивчення обставин у шкільному курсі української мови, зокрема виокремлено аналітичні, конструктивні й творчі вправи, що спрямовані на формування в учнів комунікативних умінь і навичок.

Посилання

1. Vykhovanets I. R. Hramatyka ukrainskoi movy: Syntaksys. Kyiv: Lybid, 1993. 368 s.
2. Ivanytska N. L. Dvoskladne rechennia v ukrainskii movi. Kyiv: Vyshcha shkola, 1986. 167 s.
3. Suchasna ukrainska literaturna mova: Syntaksys / AN URSR. Instytut movoznavstva imeni O.O. Potebni; za zah. red. I. K. Bilodida, vidp. red. O. S. Melnychuk. Kyiv: Naukova dumka, 1972. 515 s.
4. Shulzhuk K. F. Syntaksys ukrainskoi movy. Kyiv: Akademiia, 2010. 406 s.

Переглядів анотації: 172
Опубліковано
2019-04-19
Як цитувати
Kukharchuk, I. O. (2019). Обставина як структурно-семантичний компонент речення: практичний аспект. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 90-95. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-4-90-95