Архівний метод вивчення студентами-філологами першоджерел (на прикладі часопису "Волинь")

  • N. V. Romanyshyna доктор педагогічних наук, доцент, завідувач, професор кафедри української літератури Рівненського державного гуманітарного університету
Ключові слова: архівне дослідження, архівна педагогіка, архівно-педагогічна діяльність

Анотація

У статті порушено актуальну проблему взаємодії закладів вищої освіти України та архівів, визначено напрями архівно-педагогічної роботи студентів філологічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету, уточнено особливості використання публікацій у ЗМІ як історичного джерела, запропоновано методику вивчення документів (на прикладі газети "Волинь" (1941–1944)) як фактору професійного становлення і розвитку особистості. Перевагами архівного дослідження для філолога є можливість працювати із раніше невикористовуваною або маловикористовуваною інформацією, виявлення невивчених літературознавчих проблем, нових джерелознавчих праць, доказовість викладу і результатів через опертя на зафіксовані в історичних джерелах факти, спростування або підтвердження раніше обґрунтованих гіпотез, об’єктивна оцінка замовчуваних або спотворюваних історичних подій, розгляд літературної теми крізь призму певної епохи, на міжпредметній основі, розкриття художнього значення певних творів документальної літератури, пізнання й зіставлення минулого та сучасного культурного досвіду свого регіону. Архівний метод включає комплекс послідовних, взаємопов’язаних робіт із зібраними та заархівованими документами, зокрема моделювання уроків інноваційних типів (літературно-історичних досліджень, конференцій, конкурсів тощо), сценаріїв культурно-просвітницьких заходів, екскурсій на базі архівів,
створення літературних і журналістських текстів, доповнення змісту історико-літературних курсів регіональним компонентом тощо.

Посилання

1. Burkalets N. V. Mystetstvo Ulasa Samchuka-publitsysta (za materialamy hazety "Volyn"). Naukovi zapysky TDPU imeni V. Hnatiuka. Literaturoznavstvo. Ternopil: TDPU, 2000. № 1(6). S. 21–27.
2. Dokument doby: publitsystyka Ulasa Samchuka 1941–1943 rokiv / uporiad. A.Zhyviuk. Rivne: VAT "Rivnenska drukarnia", 2008. 456 s.
3. Nomery "Volyn". URL: https://libraria.ua/numbers/193/3624/.
4. Povnyi komplekt hazety "Volyn" za 1941–1944 roky. DARO Ukrainy. F. R– 280, F. R– 33, F. R– 22.

Переглядів анотації: 104
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Romanyshyna, N. V. (2018). Архівний метод вивчення студентами-філологами першоджерел (на прикладі часопису "Волинь"). Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 113-118. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-4-113-118