Хмарні технології як інноваційний засіб навчання української і зарубіжної літератури в профільній школі

  • I. A. Tryhub заступник директора з науково-методичної роботи опорного навчального закладу "Щасливський навчально-виховний комплекс" Бориспільської районної ради Київської області
Ключові слова: профільна школа, методика навчання, українська література

Анотація

У статті акцентовано увагу на проблемі використання інформаційно-комунікаційних технологій у шкільній літературній освіті як одному із пріоритетних чинників її модернізації. З’ясовано сутність поняття "хмарне середовище". Розкрито дидактико-методичний потенціал хмарних технологій на заняттях української і зарубіжної літератури в старшій школі. Представлено онлайн-освітні сайти LearningApps.org (різноманітні інтерактивні вправи), ThingLink (інтерактивні картинки), Simpol (сервіс опитувань), Padlet (інтерактивна дошка), Glogster (інтерактивні плакати), онлайн-освітню платформу CourseHeroта окреслено їх методичне призначення для навчання української і зарубіжної літератури в старших класах. Визначено типологію уроків української і зарубіжної літератури в старшій школі з використання хмарних технологій. Обґрунтовано теоретико-методичні аспекти застосування хмарних технологій на заняттях літературних курсів за вибором у профільній школі. Окреслено специфіку проведення літературних спецкурсів із використанням хмарних технологій, що визначається врахуванням достатнього рівня сформованості інформаційно-цифрової компетентності старшокласників щодо організації власної навчально-пізнавальної діяльності у хмарному середовищі; актуалізацією читацького досвіду та пізнавальних інтересів учнів класів філологічного профілю; широким використанням додаткових сучасних інформаційних ресурсів як альтернативи шкільним підручникам; пріоритетом самостійної пізнавально-дослідницької творчої діяльності учнів-старшокласників. На прикладі спецкурсу "Шедеври модернізму: вивчення української і зарубіжної літератури у мистецькому контексті" представлено методику проведення занять щодо вивчення тематичного програмового блоку "Імпресіонізм у світовому художньому контексті" та запропоновано варіант взаємооцінювання учнями результатів власної навчально-пізнавальної діяльності в on-line просторі за чітко визначеними критеріями. Аргументовано, що використання дидактико-методичних можливостей хмарного середовища ефективно сприяє опануванню учнями глибокими знаннями про світові мистецько-літературні надбання періоду модернізму, вдосконаленню вмінь аналізувати й інтерпретувати художні твори у контексті стильової естетики модернізму.

Посилання

1. Novitni kompiuterni tekhnolohii. Kryvyi Rih: Vydav tsentr DVNZ "Kryvorizkyi natsionalnyi universytet", 2014. T. XII: spetsvypusk "Khmarni tekhnolohii v osviti". 337 s.
2. Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi "Nova ukrainska shkola" na period
do 2029 roku: Rozporiadzhennia KMU vid 14 hrud. 2016 r. № 988-r. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249613934
3. Skrynnik N. V. Metodyka navchannia ukrainskoi literatury uchniv 5–6 klasiv z vykorystanniam khmarnykh tekhnolohii: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.02; Natsionalnyi
pedahohichnyi un-t im. M. P. Drahomanova. Kyiv, 2017. 324 s.
4. Iatsenko T. O. Vyvchennia literatury modernizmu v starshii shkoli: metod. posib. / Tamila Yatsenko. Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 2013. 144 s.
5. Yatsenko T. O., Tryhub I. Shedevry modernizmu: vyvchennia ukrainskoi i zarubizhnoi literatury u my

Переглядів анотації: 123
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Tryhub, I. A. (2018). Хмарні технології як інноваційний засіб навчання української і зарубіжної літератури в профільній школі. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 128-133. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-4-128-133