Застосування міжпредметних зв’язків під час вивчення лексики на уроках української мови в 5 класі

  • S. P. Shevchenko асистент кафедри методики викладання української мови і літератури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: міжпредметні зв’язки, лексика української мови, мовна особистість

Анотація

У статті розглянуто міжпредметні зв’язки під час вивчення лексики української мови в 5 класі як важливу умову формування мовної особистості, указано, що
систематичне оволодіння учнями словниковим багатством є необхідною умовою пізнання світу, формування духовної культури школярів. У статті розроблено теоретичну модель вивчення лексики в 5 класі на міжпредметній основі, подано висновки щодо її ефективності. Розроблено систему практичних завдань, фрагментів уроків, спрямованих на формування в учнів комунікативної компетенції – уміння співвідносити мовні засоби з умовами спілкування. Доведено, що завдяки міжпредметним зв’язкам значно активізується пізнавальна діяльність учнів, позаяк вони використовують знання з інших предметів для виконання мовних завдань, що сприяє оволодінню нормами української літературної мови. Запропоновано різні методичні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів під час вивчення лексики української мови на міжпредметній основі:бесіду, яка розкриває можливості інших предметів у збагаченні словникового запасу п’ятикласників; створення проблемних ситуацій, які вимагають знань з інших дисциплін; поєднання індивідуальних і групових завдань з колективною навчальною роботою; опору на позакласну роботу, що сприяє узагальненню знань учнів з різних предметів; міжпредметні конкурси, брейн-ринги, тести та
контрольні роботи. У статті зазначено, що вивчення лексики української мови на міжпредметній основі доцільно проводити в комплексі з іншими навчальними
завданнями: збагаченням словникового запасу учнів, роботою над розвитком і культурою мовлення та формуванням моральних якостей школярів.

Посилання

1. Varzatska L. Mizhpredmetna intehratsiia v systemi osobystisno zoriientovanoi movnoi osvity. UMLSh. 2006. № 7. S. 6–9.
2. Holub N. M., Protsenko L. I. Metodyka navchannia leksykolohii ta frazeolohii v shkilnomu kursi ukrainskoi movy: navchalnyi posibnyk dlia studentiv filolohichnykh fakultetiv.
Nizhyn: NDU im. M. Hoholia, 2016. 224 s.
3. Hryban H. V. Vzaiemozviazok u vyvchenni movy ta literatury. Dyvoslovo. 1998. № 2. S. 26–31.
4. Hruba T. L. Zasvoiennia synonimichnykh form na mizhpredmetnii osnovi. Dyvoslovo. 1998. № 7. S. 19– 23.
5. Kontseptsiia realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia zahalnoi serednoi osvity "Nova ukrainska shkola" na period do 2029 roku, ukhvalena rozporiadzhenniam
Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14. 12. 2016 №988-r.
6. Lazarchuk L. Yu. Ukrainska mova v 5 klasi: zbirnyk zavdan, vprav, dyktantiv, zahadok, linhvistychnykh kazok, movnykh ihor. Ternopil, 2000. 239 s.
7. Lesniak N. V., Melnychaiko O. Zbahachennia movlennia uchniv 5–9 klasiv leksykoiu obrazotvorchoho mystetstva: zbirnyk vprav i zavdan z ukrainskoi movy. Ternopil, 1997. 194 s.
8. Lopushynskyi I. P., Marunych I. I. Vzaiemopoviazane navchannia ridnoi movy i literatury v shkolakh novoho typu. Kherson, 1999. 244 s.
9. Pentyliuk M. I., Haletova A. H., Karaman N. O. Metodyka navchannia ridnoi movy v serednikh navchalnykh zakladakh osvity. Kyiv, 2000. 342 s.
10. Pometun O. I., Pyrozhenko L. V. Suchasnyi urok. Interaktyvni tekhnolohii navchannia: naukovo-metod. posib. Kyiv, 2004. 320 s.
11. Ukrainska mova 5–9 klasy. Prohrama dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv, zatverdzhena Ministerstvom osvity i nauky Ukrainy vid 07. 06. 2017. № 804.

Переглядів анотації: 118
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Shevchenko, S. P. (2018). Застосування міжпредметних зв’язків під час вивчення лексики на уроках української мови в 5 класі. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 134-141. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-4-134-141