Проблема міжпредметної інтеграції математики та інформатики у вищій освіті

  • Nataliia Buhaiets асистент кафедри інформаційних технологій і аналізу даних Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: міжпредметна інтеграція, математична інформатика, комп’ютерна математика

Анотація

Стаття присвячена питанням міжпредметної інтеграції математики та інформатики у вищій освіті. Інформатика розглядається як фундаментальна
наукова дисципліна і комплексний науковий напрям, що має інтердисциплінарний характер. У статті наведені основні принципи визначення змісту навчання для інформатичних дисциплін в умовах швидких змін. Звертається увага на посилення фундаментальної складової навчання інформатики у вищому навчальному закладі за рахунок вивчення її теоретичних основ і математики. В статті аналізуються і узагальнюються поняття математичної інформатики та комп’ютерної математики як окремих дисциплін, що виникають у процесі міжпредметної інтеграції математики та інформатики. Математична інформатика – це фундаментальна природничо-наукова частина інформатики, де вивчаються математичні об’єкти і поняття, що відносяться до основ інформатики. В процесі навчання математичної інформатики необхідно розглянути: які досягнення математики вплинули на розвиток інформатики, і які задачі інформатики дали поштовх до появи ідей та методів досліджень у математиці, яким чином вплив цих наук продовжується дотепер. Комп’ютерна математика розглядається як сукупність теоретичних, алгоритмічних, апаратних, програмних засобів, призначених для розв’язування математичних задач з високою мірою візуалізації всіх етапів обчислень. У статті описані важливі методичні та професійні можливості використання комп’ютерних математичних пакетів, виокремлюються основні напрями впливу використання інформаційно-комунікаційних технологій математичного призначення на навчальний процес.

Посилання

1. Buhaiets N. O. Zasoby prohramy Maxima dlia stvorennia hrafichnykh zobrazhen ta matematychnykh doslidzhen / N. O. Buhaiets // Naukovyi chasopys NPU im. M. P. Drahomanova. Seriia № 2. "Komp’iuterno-oriientovani systemy navchannia". – K. : NPU im. M. P. Drahomanova. – 2015. – № 15 (22). – C. 105–114.
2. Buhaiets N. O. Modeliuvannia animatsiinykh naochnostei zasobamy hrafichnoho seredovyshcha prohramy Maxima [Elektronnyi resurs] / N. O. Buhaiets // Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia – 2015. – Tom 47, № 3. – S. 67–79. – Rezhym dostupu: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1244. – Nazva z ekrana.
3. Hlushkov V. M. Osnovy bezbumazhnoi ynformatyky / V. M. Hlushkov. – 2-e yzd.
yspr. – M. : Nauka, 1987. – 552 c.
4. Horoshko Yu. V. Systema informatsiinoho modeliuvannia u pidhotovtsi maibutnikh vchyteliv matematyky ta informatyky : dys. … dokt. ped. nauk : spets. 13.00.02 / Horoshko Yu. V. – Kyiv, NPU im. M. P. Drahomanova, 2013. – 470 s.
5. Hrekhem R. Konkretnaia matematyka. Osnovanye ynformatyky / R. Hrekhem, D. Knut, O. Patashnyk. – M. : Myr, 1998. – 703 s.
6. Zhaldak M. I. Informatyka – fundamentalna naukova dystsyplina. Vona maie vyvchaty zakony pryrody, informatsiini protsesy i vidpovidni tekhnolohii / M. I. Zhaldak // Komp’iuter u shkoli ta sim’i. – 2010. – № 1. – S. 49–54.
7. Kobylnyk T. P. Metodychna systema navchannia matematychnoi informatyky u pedahohichnomu universyteti : dys. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.02 / Kobylnyk Taras Petrovych. – Kyiv : NPU im. M. P. Drahomanova, 2009. – 279 s.
8. Kolyn K. K. Fundamentalnye osnovy ynformatyky: Sotsyalnaia ynformatyka : uchebnoe posobye dlia vuzov / K. K. Kolyn. – M. : Akademycheskyi Proekt ; Ekaterynburh : Delovaia knyha, 2000. – 350 s.
9. Lapchyk M. P. Ynformatycheskaia matematyka yly matematycheskaia ynformatyka / M. P. Lapchyk // Ynformatyka y obrazovanye. – 2008. – № 7. – S. 3–7.
10. Periazev N. A. Prepodavanye matematycheskoi ynformatyky [Elektronnyi resurs] / N. A. Periazev, Yu. V. Periazeva. – Rezhym dostupa:
www.ict.edu.ru/vconf/files/3207.rtf. – Nazva z ekrana.
11. Rakov S. A. Formuvannia matematychnykh kompetentnostei uchytelia matematyky na osnovi doslidnytskoho pidkhodu u navchanni z vykorystanniam informatsiinykh tekhnolohii: dys. ... dokt. ped. nauk : spets. 13.00.02 / Rakov Serhii Anataliiovych. – Kyiv : NPU im. M. P. Drahomanova, 2005. – 489 s.
12. Ramskyi Yu. S. Rol matematyky i deiaki tendentsii rozvytku matematychnoi osvity v informatsiinomu suspilstvi // Problemy fizyko-matematychnoi osvity v konteksti yevrointehratsii : zbirnyk naukovykh prats / Yu. S. Ramskyi. – K. : NPU imeni M. P. Drahomanova, 2006. – S. 359–366.
13. Semerikov S. O. Fundamentalizatsiia navchannia informatychnykh dystsyplin u vyshchii shkoli : monohrafiia / naukovyi redaktor akademik APN Ukrainy, d. ped. n., prof. M. I. Zhaldak. – K. : NPU imeni M. P. Drahomanova, 2009. – 340 s.
14. Tryus Yu. V. Komp’iuterno-oriientovani metodychni systemy navchannia matematychnykh dystsyplin u vyshchykh navchalnykh zakladakh : dys. … dokt. ped. nauk : spets. 13.00.02 / Tryus Yurii Vasylovych. – Kyiv : Natsionalnyi pedahohichnyi universytet im. M. P. Drahomanova, 2005. – 649 s.
15. Computer Science: Curricula 2013. Ironman Draft (Version 0.8). November 2012. The Joint Task Force on Computing Curricula Association for Computing Machinery, IEEE-Computer Society.

Переглядів анотації: 131
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
Buhaiets, N. (2017). Проблема міжпредметної інтеграції математики та інформатики у вищій освіті. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 43-49. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-43-49