Формування освітніх компетентностей учнів початкової школи у змісті навчального предмета "Я у світі"

  • Tetiana Hordiienko магістрантка факультету психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: компетентність, компетенція, освітні компетентності

Анотація

Місія компетентнісно спрямованої освіти полягає в тому, щоб сприяти становленню людини як суб’єкта і проектувальника життя. Навчальна діяльність має ґрунтуватися на суб’єктно-суб’єктних основах, де учень і вчитель виступають як повноправні партнери. Для компетентнісно зорієнтованої освіти важливою є риса особистісної зорієнтованості. Кожна особистість від народження має різні здібності й задатки, тому освіта, школа мають забезпечити кожній дитині можливість вибору своєї подальшої життєвої і професійної діяльності. У статті окреслено основні аспекти формування освітніх
компетентностей учнів початкової школи в результаті організації освітньої діяльності на уроках навчального предмету "Я у світі". Виділено групу освітніх компетентностей, які формуються у змісті предмета, а саме: життєва, соціальна та громадянська. Визначено структурні компоненти зазначених
компетентностей та механізм їх формування у молодших школярів. Проаналізовано зміст навчального матеріалу та особливості викладання навчального предмета "Я у світі", що реалізує в початковій школі зміст освітньої галузі "Суспільствознавство". Багато завдань вирішує навчальний предмет "Я у світі", метою якого є особистісний розвиток учня, формування його соціальної і життєвої компетентностей на основі поетапного засвоєння різних видів соціального досвіду. Також окреслено ознаки сформованості життєвої, соціальної та громадянської компетентності у молодших школярів, що має стати орієнтиром для студентів-практикантів та практикуючих учителів початкової школи.

Посилання

1. Bakhanov K. Uchnivski kompetentsii yak skladova prohram Suspilstvoznavstva dlia 12-richnoi shkoly / K. Bakhanov // Istoriia v shkolakh Ukrainy. – 2016. – № 7. – S. 47–53.
2. Bibik N. M. Kompetentnisna osvita – vid teorii do praktyky / N. M. Bibik. – K. : Pleiada, 2010. – 120 s.
3. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dopov.) / uklad. i holov. red. V. T. Busel. – K. : Irpin : VTF "Perun", 2005. – 1728 s.
4. Hromadianska osvita: teoriia i metodyka navchannia. – Kyiv : Vydavnytstvo ETNA-1, 2008. – 174 s.
5. Hordiienko T. V. Formuvannia osvitnikh kompetentnostei uchniv pochatkovoi shkoly u zmisti navchalnoho predmeta "Ia u sviti" / T. V. Hordiienko // Pedahohichna osvita na zlami stolit: dosvid mynuloho – pohliad u maibutnie : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 95-richchiu kafedry pedahohiky. – Nizhyn : Vydavets PP Lysenko M. M., 2017. – S. 57–59.
6. Danylchuk L. Do pytannia doslidzhennia poniattia "kompetentnist" / L. Danylchuk // Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity. – № 5. – 2013. – S. 40–49.
7. Nikolaiesku I. O. Formuvannia sotsialnoi kompetentnosti uchniv zahalnoosvitnoi shkoly vidpovidno do vymoh novykh derzhavnykh standartiv : naukovo-metodychnyi posibnyk / I. O. Nikolaiesku. – Cherkasy : OIPOPP, 2014. – 76 s.
8. Ovcharuk O. V. Kompetentnosti yak kliuch do onovlennia zmistu osvity / O. V. Ovcharuk // Stratehiia reformuvannia osvity v Ukraini. – K. : K.I.S., 2013. – S. 68–75.
9. Pometun O. I. Kompetentnisnyi pidkhid – naivazhlyvishyi oriientyr rozvytku suchasnoi osvity / O. I. Pometun // Ridna shkola. – 2015. – S. 65–69.
10. Savchenko O. Ya. Vykhovnyi potentsial pochatkovoi osvity / O. Ya. Savchenko. – K., 2009. – S. 177–178.

Переглядів анотації: 63
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
Hordiienko, T. (2017). Формування освітніх компетентностей учнів початкової школи у змісті навчального предмета "Я у світі". Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 56-61. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-56-61