Соціальні контексти й практичні цілі вивчення комунікації в університетах (науковий аналіз опитування в академічних спільнотах)

  • Emiliia Gutsalo доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Центрально-українського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
  • Olga Matyash Indianapolis Ivy Tech State College Certified Blackboard Faculty Ph.D., Professor (США)
Ключові слова: комунікація, комунікативні дослідження, комунікативна дисципліна

Анотація

У статті розглянуто проблему перспектив розвитку наукових комунікативних
досліджень і комунікативної освіти в університетах. Академічна сфера сус-
пільних, соціальних та гуманітарних наук традиційно представлена у
структурі вищих навчальних закладів та їхніх навчальних програмах такими
класичними гуманітарними дисциплінами, як лінгвістика, філологія, вивчення
іноземних мов, журналістика, педагогіка, психологія, філософія. Ці дисципліни
глибоко укорінені і мають нормативний статус у системі вищої освіти, проте у
багатьох університетах останнім часом набувають популярності програми із
області соціології, політології, менеджмента, державного управління, бізнесу і
права, культурології, зв’язки з громадськістю. Проведене дослідження дає
уявлення про те, як академічна спільнота презентує свої погляди щодо
комунікації, як розуміє комунікативні процеси, якого значення надає основним
концепціям і проблемним питанням комунікології, чи уважає необхідним вивчення
комунікації як дисципліни, а також які культурні традиції й дискурси виявля-
ються у висловлюваннях викладачів. Автори роблять висновок про те, що
інституціональна приналежність відіграє вирішальну роль у тому, як респон-
денти різних факультетів концептуалізують комунікацію й розглядають її
наукові і практичні перспективи. Аналіз результатів опитування проводився з
позицій соціокультурного підходу: емпіричні дані були проаналізовані у більш
широкому культурному контексті, аби відслідкувати, як висловлювані під час
опитувань погляди резонують із культурними переконаннями респондентів,
практикою спілкування й традиціями.

Посилання

1. Andreyeva, G. Sotsialnaya psihologia [Social psychology] / G. Andreyeva. – Moskva : Nauka, 1994.
2. Baxter, L. Voicing relationships: A dialogic perspective / L. Baxter. – Thousand Oaks, CA: Sage, 2011.
3. Baxter, L. Engaging theories in interpersonal communication: Multiple perspectives / L. Baxter, & D. Braithwaite (Eds.). – Thousand Oaks, CA: Sage, 2008.
4. Boyatzis, R. Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. Thousand Oaks, CA: Sage, 1998.
5. Craig, R. Communication in the conversation of disciplines / R. Craig // Russian Journal of Communication. – N 1(1). – S. 7–23. – 2008.
6. Kagan, M. Mir obschenia: Problema mezhsubyektnyh otnoshenii [The world of obshenie: The problem of intersubjective relations] / M. Kagan. – Moskva : Politizdat, 1988.
7. Kashkin, V. (2014). Russian communication studies: A semi-clandestine science. Russian Journal of Communication. – 2014. – N 6(1), – S. 89–92.
8. Leontiev, A. A. Psihologia obshenia [Psychology of obshchenie] / A. A. Leontiev. – Moskva : Smysl, 1974/1997.
9. Littlejohn, S. Theories of human communication (10th ed.) / S. Littlejohn, & K. Foss. – Long Grove, IL: Waveland Press, 2010.
10. Parygin, B. Anatomia obshenia [Anatomy of obshchenie] / B. Parygin. – SPb. : izdatelstvo Mikhailova, 1999.
11. Pearce, W. B. Making social worlds: A communication perspective / W. B. Pearce. – Malden, MA : Blackwell, 2007.
12. Sokolov, A. Metateoria sotsialnoi kommunikatsii [Metatheory of social communication] / A. Sokolov. – SPb. : Russian national library, 2001.
13. Shepherd, G. Communication as … : Perspectives on theory / G. Shepherd, J. John, & T. Striphas (Eds.). – Thousand Oaks, CA : Sage, 2006.

Переглядів анотації: 68
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
Gutsalo, E., & Matyash, O. (2017). Соціальні контексти й практичні цілі вивчення комунікації в університетах (науковий аналіз опитування в академічних спільнотах). Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 62-68. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-62-68