Медіація як технологія запобігання конфліктам у професійній діяльності юристів

  • Anna Zhdaniuk аспірантка кафедри педагогіки та психології Дніпровського державного університету імені А. Нобеля
Ключові слова: медіація, медіаційна технологія, альтернативне вирішення спорів

Анотація

Стаття присвячена теоретичному аналізу можливостей медіації у запобіганні конфліктам. Дано визначення медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту шляхом переговорів за допомогою одного або декількох посередників (медіаторів). Розглянуто моделі медіації, що представляють собою абстрактні теоретичні конструкції, які відображають процедурні особливості проведення медіації через характеристику її основних компонентів: підстав звернення до медіації, ступеня інтеграції у судову систему країни, типу переговорів між сторонами у поєднанні з медіаційною технікою посередника та обсягу його компетенції під час проведення процедури урегулювання конфлікту. Встановлено, що медіація володіє потрійною миротворчою дією: запобігає конфліктам, вирішує їх та дозволяє уникнути їх поновленню. Окремо розглянуто можливості, що надає медіація у роботі судді, адвоката, нотаріуса та корпоративного юриста. Проаналізована діяльність юриста у межах процедури collaborative law
як добровільного, структурованого незмагального підходу до вирішення суперечок, заснованого на співпраці, спільної (командної) роботі, відкритості, чесності, особистої залученості, повазі і цивілізованій взаємодії сторін та їх правових консультантів.
Підсумовано, що саме на юристах-професіоналах лежить відповідальність за інформування та просвітництво громадян про можливості застосування
методів альтернативного вирішення суперечок, зокрема медіації. Наголошено, що теперішні виклики часу по відношенню до юридичної професії потребують визначення нової ролі всіх її представників, тим самим модифікації існуючої традиційної системи вирішення спорів. Вважаємо, що основи медіації та методів альтернативного вирішення спорів повинні стати частиною професійної підготовки студентів правничих шкіл, юристів різної спеціалізації.

Посилання

1. Kalashnykova S. Y. Medyatsyia v sfere hrazhdanskoi yurysdyktsyy : dyss. ... kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.15. "Hrazhdanskyi protsess; arbitrazhnyi protsess" / Kalashnykova S. Y. – Ekaterynburh, 2010. – 258 s.
2. Lypnytskyi A. V. Medyatsyia yurydycheskykh konflyktov : osnovanyia, osobennosty, tekhnolohyia / A. V. Lypnytskyi // Vestnyk Sankt-Peterbuhskoho unyversyteta MVD Rossyy. – 2010. – № 1 (45). – S. 217–224.
3. Proekt Zakonu Ukrainy "Pro mediatsiiu" vid 17 liutoho 2010r. № 7481 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511= 44891. – Nazva z ekrana.
4. Pro deiaki aspekty mediatsii u tsyvilnykh ta hospodarskykh pravovidnosynakh: Dyrektyva Rady YeS 2008/52 vid 5 travnia 2008 roku // Official Journal of the European Union L 136/3.
5. Rukovodstvo Mezhdunarodnoho ynstytuta po predotvrashchenyiu y razreshenyiu konflyktov (CPR) po medyatsyy y ARS v Evrope [Elektronnnyi resurs]. – 2015. – Rezhym dostupu: http://www.mediacia.com/m_docs/ cprguide.pdf. – Nazva z ekrana.
6. Sazonova M. Y. V starynu hovoryly: "Notaryus – eto svetskyi sviashchennyk" / M. Y. Sazonova // Medyatsyia y pravo. – 2010. – № 2. – S. 12–20.
7. Shamlykashvyly Ts. A. Medyatsyia v sovremennoi pravovoi praktyke / Ts. A. Shamlykashvyly // Psykholohycheskaia nauka y obrazovanye. – 2014. – № 2. – C. 15–25.
8. Eisenkopf G. Mediation and Conflict Prevention [Elektronnyi resurs] / G. Eisenkopf. – 2013. – P. 570–597. – Rezhym dostupu:
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002171/217106e.pdf. – Nazva z ekrana.
9. Faulkner R. Mediation Methods for Mediators and Client Representatives (5th Edition) [Elektronnyi resurs] / R. Faulkner, S. Haselgrove-Spurin, G. R. Thomas. – Dallas : Nationwide Mediation Academy, 2006. – P. 10. – Rezhym dostupu: http://www.nadr.co.uk/articles/published/mediation/001%20Chapter
%200ne%2020%20%20 Introduction%20to%20 mediation.pdf. – Nazva z ekrana.
10. Kotite P. Education for conflict prevention and peacebuilding: Meeting the global challenges of the 21st century [Elektronnyi resurs] / P. Kotite. – Paris : International Institute for Educational Planning, 2012. – P. 10–13. – Rezhym dostupu: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022002712448910. – Nazva z ekrana.
11. Mirimanoff J. A. Mediation F.A.Q. [Elektronnyi resurs] / J. A. Mirimanoff, F. Courvoisier. – Geneva, 2014. – P. 9–12. – Rezhym dostupu: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/mediation/000_FAQ_Deutsch_2014_12_- 18.pdf. – Nazva z ekrana.
12. Wall J. A. Mediation’s Effects : Test, Don’t Guess [Elektronnyi resurs] / J. A. Wall, K. R. Holley. – 2015. – P. 26. – Rezhym dostupu: http://elibrary.law. psu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1034&context=arbitration-lawreview. – Nazva z ekrana.

Переглядів анотації: 59
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
Zhdaniuk, A. (2017). Медіація як технологія запобігання конфліктам у професійній діяльності юристів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 75-80. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-75-80