Теоретичне обґрунтування змісту фахової підготовки магістрів-диригентів у контексті компетентнісного підходу

  • Liudmyla Shumska професор кафедри вокально-хорової майстерності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: зміст фахової підготовки, магістр-диригент, компетентнісний підхід

Анотація

У статті висвітлюються питання теоретичного обґрунтування змісту професійної підготовки магістрів-диригентів з позицій компетентнісного підходу, запропонована компетентнісно-орієнтована авторська програма змісту дисципліни "Методика викладання хорового диригування" відповідно до
завдань формування диригентсько-педагогічної компетенції. Розгляд змісту фахової підготовки магістрів-диригентів крізь призму компетентнісного підходу вбачається актуальним аспектом сучасної диригентської педагогіки, оскільки компетентнісний підхід у системі диригентської підготовки
магістрів стає методологією, яка набуває ознак інструменту модернізації фахової диригентської освіти. Тому мета статті полягає в теоретичному
обґрунтуванні змісту фахової підготовки магістра-диригента шляхом упровадження компетентнісно-орієнтованої навчальної програми провідного лекційного курсу "Методика викладання хорового диригування", що у свою чергу виступає чинником осучаснення процесу формування диригентсько-педагогічної компетенції майбутнього викладача диригентсько-хорових дисциплін. Представлена модель професійної компетентності магістра-диригента, яка включає вокально-слухову, фактурно-аналітичну, мануально-виконавську та диригентсько-педагогічну компетенції. Разом із тим пропонується авторська концепція формування диригентсько-педагогічної компетенції, як системи, що містить низку компонентів – підсистем, які визначають її зміст та практичну спрямованість: історичний, організаційний, методичний та практичний. Доведено, що впровадження даної методології фахової підготовки магістрів-диригентів сприятиме посиленню когнітивної мотивації в навчальному процесі, розширенню бази професійних знань та практичних умінь у галузі диригентської педагогіки, а також свідчитиме про науково обґрунтований підхід до процесу формування історичного, організаційного, методичного та практичного компонентів диригентсько-педагогічної компетенції, як складової компетентнісної моделі майбутнього хормейстера – викладача диригентсько-хорових дисциплін.

Посилання

1. Burban M. I. Ukrainski khory ta dyryhenty / M. I. Burban. – Drohobych : Posvit, 2007. – 672 s.
2. Zhyvov V. L. Khorovoe yspolnytelstvo: Teoryia. Metodyka. Praktyka : ucheb. posobye dlia stud. vyssh. ucheb. zavedenyi / V. L. Zhyvov. – M. : Humanyt. yzd. tsentr
"VLADOS", 2003. – 272 s.
3. Kostenko L. V. Pedahohichni umovy orhanizatsii navchalno-piznavalnoi diialnosti maibutnikh uchyteliv muzyky (na materiali vyvchennia dyryhentsko-khorovykh dystsyplin) : avtoref. dys. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.01 / Kostenko L. V. ; NPU im. M. P. Drahomanova. – K., 1998. – 16 s.
4. Luniachek V. E. Kompetentnisnyi pidkhid yak metodolohiia profesiinoi pidhotovky u vyshchii shkoli / V. E. Luniachek // Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka. – Kharkiv : Vydavnytstvo "DokNaukDerzhUpr", 2013. – Vyp. 1. – S. 155–162.
5. Martyniuk A. K. Dyryhentsko-khorova osvita v muzychnii kulturi Ukrainy druhoi polovyny KhKh stolittia : avtoref. dys. … kand. mystetstvoznavstva : spets. 17.00.01 / Martyniuk A. K. ; Kharkivska derzhavna akademiia kultury. – Kharkiv, 2001. – 24 s.
6. Metodyka vykladannia u vyshchii shkoli : navch. posib. / O. V. Malykhin, I. H. Pavlenko, O. O. Lavrentieva, H. I. Matukova. – Kyiv : KNT, 2014. – 262 s.
7. Shumska L. Yu. Formuvannia fakhovykh kompetentsii u protsesi mahisterskoi pidhotovky khorovoho dyryhenta / L. Yu. Shumska // Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia. "Psykholoho-pedahohichni nauky". – Nizhyn : Vydavnytstvo NDU, 2015. – № 2. – S. 162–166.

Переглядів анотації: 72
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
Shumska, L. (2017). Теоретичне обґрунтування змісту фахової підготовки магістрів-диригентів у контексті компетентнісного підходу. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 156-162. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-156-162