Методика діагностування сформованості досвіду творчої діяльності майбутніх учителів музики

  • Iryna Dikun аспірант факультету Інституту мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М. П. Драго- манова, викладач Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Гру- шевського
Ключові слова: досвід творчої діяльності, критерії, показники, рівні сформованості досвіду творчої діяльності

Анотація

У статті розкрито особливості діагностики сформованості досвіду творчої діяльності майбутніх учителів музики педагогічних коледжів та інститутів
мистецтв. Відповідно до визначених компонентів структури досвіду творчої діяльності майбутніх педагогів-музикантів встановлено основні критерії його сформованості: міра умотивованості творчої професійної спрямованості майбутнього учителя музики; ступінь опанування теоретичними компетенціями у галузі музично-педагогічних знань; якість володіння конструктивно-перетворювальними уміннями музично-педагогічної діяльності та навичками самостійно-пізнавальної активності у вирішенні професійних завдань; здатність до стійкої орієнтації на самовдосконалення та професійне зростання, а також визначені показники їх вимірювання. Указано основні рівні, які відображають динаміку змін та характер музично-педагогічної діяльності: високий, середній та низький. Також висвітлено особливості використання діагностичних методик з виявлення рівня сформованості досвіду творчої діяльності майбутніх фахівців.

Посилання

1. Ylyn E. P. Motyvatsyia y motyy : uchebnoe posobye / E. P. Ylyn. – SPb. : Pyter, 2002. – 512 s. – S. 433–434.
2. Ylyn E. P. Emotsyy y chuvstva : uchebnoe posobye / E. P. Ylyn. – SPb : Pyter, 2001. – 752 s.
3. Petrushyn V. Y. Muzykalnaia psykholohyia : uchebnoe posobye dlia vuzov. – 2-e yzd. / V. Y. Petrushyn. – M. : Akademycheskyi Proekt; Tryksta, 2008. – 400 s.
4. Psykholohycheskye yssledovanyia: Praktykum po obshchei psykholohyy dlia studentov pedahohycheskykh vuzov / sost.: T. Y. Pashukova, A. Y. Dopyra, H. V. Diakonov. – Rezhym dostupu do resursu: http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=14166. – Nazva z ekrana.
5. Khoruzha L. L. Etychnyi rozvytok pedahoha : navch. posib. / L. L. Khoruzha. – K. : Akademvydav, 2012. – 208 s.

Переглядів анотації: 56
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
Dikun, I. (2017). Методика діагностування сформованості досвіду творчої діяльності майбутніх учителів музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 167-172. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-167-172