Формування позитивної мотивації й виховання потреби відповідального ставлення до майбутньої професійної діяльності у студентів педагогічних університетів

  • Kateryna Zhytnukhina викладач кафедри виховних технологій та педагогічної творчості Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Ключові слова: мотивація, виховання, відповідальне ставлення

Анотація

У статті на підставі аналізу педагогічної, психологічної та філософської наукової літератури встановлено зв’язок між позитивною мотивацією та
вихованням потреби відповідального ставлення до майбутньої професійної діяльності у студентів педагогічних університетів. Обґрунтовано, що ці
процеси детермінуються глибинними внутрішньоособистісними прагненнями студентів до встановлення зв’язків із суспільством через діяльнісну взаємодію з ним та з метою отримання схвалення результатів такої діяльності. Вказано, що причини виникнення стійкого позитивного бажання до суспільно корисної праці та відповідального ставлення до майбутньої професійної діяльності у студентів педагогічних університетів слід виявляти у внутрішньоособистісних, а не зовнішніх факторах (наприклад, примус, матеріальні винагороди тощо), враховуючи також і свободу вибору. Зазначено, що усвідомлення студентами педагогічних університетів суспільної значущості майбутньої професійної діяльності варто визначати як вихідну точку у формуванні відповідального ставлення, починаючи уже на перших етапах кар’єри – навчанні; як запоруку в професійній самореалізації, в досягненні соціально значущих професійних результатів, як передумову до самоповаги. Виокремлено організаційні етапи (навчальна (аудиторна) робота студентів, самопідготовка (позааудиторна робота студентів); наукова (науково-технічна) діяльність; науково-організаційна діяльність; громадська активність; художня самодіяльність; волонтерство) формування відповідального ставлення до майбутньої
професії у студентів педагогічних університетів. Доведено необхідність створення такого середовища для студентів у стінах педагогічного університету, яке б, спершу, сприяло добровільній активності та максимальномупродуктивному навантаженню відповідно до здібностей та інтересів суб’єктів навчально-виховного процесу. Схарактеризовано рівні освітньо-наукового простору навчального закладу (глобальний, державно-регіональний, локальний).

Посилання

1. Vasianovych H. P. Metodolohichni osnovy vykhovannia moralno-pravovoi vidpovidalnosti pedahoha Moralno-pravova vidpovidalnist pedahoha (teoretyko-metodolohichnyi aspekt) : monohrafiia / H. P. Vasianovych. – Vyd. 2-he. – Lviv, 2002. – S. 23–59. – 232 s.
2. D’iui Dzhon. Profesiini aspekty osvity / D. D’iui // Demokratiia i osvita. – Lviv : Litopys, 2003. – S. 245–256.
3. Yonas H. Krytyka utopii ta etyka vidpovidalnosti Pryntsyp vidpovidalnosti. U poshukakh etyky dlia tekhnolohichnoi tsyvilizatsii / H. Yonas ; per. z nim. A. Yermolenko, V. Yermolenko. – K. : Libra, 2001. – S. 267–341. – 399 s.
4. Kant Y. Relyhyia v predelakh tolko razuma / Y. Kant. Traktaty y pysma / red. kol.: B. M. Kedrov (predsed.), V. M. Bohuslavskyi y dr. – M. : Yzd-vo "Nauka", 1980. – S. 78–278. – 710 s.
5. Makarenko A. S. Vospytanye v seme / A. S. Makarenko. O vospytanyy / sost. y avt. vstupyt. staty V. S. Khelemendyk. – M. : Polytyzdat, 1988. – S. 105–164. –256 s.
6. Maslou A. Motyvatsyia y lychnost / A. Maslou. – 3-e yzd. – SPb. : Pyter, 2003. – 352 s.
7. Rubynshtein S. L. Osnovy obshchei psykholohyy / S. L. Rubynshtein. – SPb. : Pyter, 2012. – 713 s.
8. Sukhomlynskyi V. O. Sto porad uchytelevi / V. O. Sukhomlynskyi // Vybrani tvory : u 5 t. – K. : Rad. Shkola, 1976. – T. 2. – S. 417–654.
9. Cherkashyna T. V. Vykhovannia svidomoi dystsypliny i vidpovidalnosti yak sposib formuvannia kultury vzaiemyn mizh vykladachem i studentom : zbirnyk / T. V. Cherkashyna // Novi tekhnolohii navchannia : nauk.-metod. zbirn. / redkol.: V. O. Zaichuk (hol. red.) ta in. – K., 2005. – Vyp. 40. – S. 91–99.

Переглядів анотації: 82
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
Zhytnukhina, K. (2017). Формування позитивної мотивації й виховання потреби відповідального ставлення до майбутньої професійної діяльності у студентів педагогічних університетів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 173-180. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-173-180