Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери засобами дистанційного навчання в умовах ВНЗ

  • Antonina Kononchuk доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, докторант кафедри соціальної роботи Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка
Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційна освіта, професійна підготовка фахівців соціальної сфери

Анотація

У статті розглядається дистанційне навчання як форма організації освітньо-виховного процесу і реалізація однієї із найбільш прогресивних сучасних освітніх технологій у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників і соціальних педагогів у вищих навчальних закладах. Аналізується система дистанційного навчання та її особливості у контексті професійної підготовки фахівців соціальної сфери. Розкрито ознаки дистанційного навчання: екстериторіальність, синхронний і асинхронний режим взаємодії учасників навчального процесу, використання інформаційно-комунікаційних засобів і специфічних програм і матеріалів, інтерактивність, командний підхід до організації навчального процесу, домінування самоконтролю над контролем з боку викладача. Зазначено, що перевагами дистанційного навчання над традиційною формою навчання є: економічність, гнучкість, інтернаціональність, одночасне вивчення навчальних дисциплін і практичне засвоєння інструментарію інформаційно-комунікаційних засобів, вільний доступ до світових масивів інформації, розвиток ринку освітніх послуг і обмін ними між вищими навчальними закладами. Виявлено, що найбільш сприятливі умови для впровадження дистанційного навчання у професійну підготовку майбутніх фахівців соціальної сфери мають вищі навчальні заклади на рівні магістерських програм.

Посилання

1. Aktualni problemy suchasnoi sotsiolohii, sotsialnoi roboty ta profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv : materialy dopovidei ta povidomlen Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii / za red. prof. I. V. Kozubovskoi, prof. F. F. Shandora. – Uzhhorod, 2016. – 230 s.
2. Bykov V. Yu. Tekhnolohiia rozrobky dystantsiinoho kursu : navch. posib. / V. Yu. Bykov, V. M. Kukharenko, N. H. Syrotynko, O. V. Rybalko ; za red. V. Yu. Bykova, V. M. Kukharenka. – K. : Milenium, 2008. – 324 s.
3. Hurevych R. S. Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v navchalnomu protsesi : posibnyk dlia ped. pratsivnykiv i studentiv ped.vyshchykh navchalnykh zakladiv / R. S. Hurevych, M. Yu. Kademiia. – Vinnytsia : DOV "Vinnytsia", 2002. – 116 s.
4. Hromova T. V. Teoryia y tekhnolohyia podhotovky prepodavatelei k deiatelnosty v systeme dystantsyonnoho obuchenyia : avtoref. dyss. na soyskanye uch. stepeny doktora ped. nauk : spets. 13.00.08 teoryia y metodyka professyonalnoho obrazovanyia [Elektronnyi resurs] / T. V. Hromova. – Rezhym dostupu:
http://splanet.ru/paper/rl-390922/.php. – Nazva z ekrana.
5. Entsyklopediia osvity / Akad. ped. nauk Ukrainy ; holovnyi red. V. H. Kremen. – K. : Yurinkom Inter, 2008. – S. 191–193.
6. Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii u suchasnomu osvitnomu prostori : zbirnyk materialiv Vseukrainskoho naukovo-metodychnoho seminaru iz mizhnarodnoiu uchastiu "Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii u suchasnomu osvitnomu prostori" / za zah. red. L. O. Danylchuk, T. V. Zakharchuk, I. F. Lyzun. – Kremenets : Vyd-vo KOHPI im. Tarasa Shevchenka, 2011. – 128 s.
7. Zakon Ukrainy "Pro osnovni zasady rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini na 2007–2015 roky" vid 09.01.2007r. №537-V [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: zakon5.rada.qov.ua/laws/show/537-16. – Nazva z ekrana.
8. Leshchenko I. T. Rozvytok dystantsiinoi osvity v Rosiiskii Federatsii : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.01 – zahalna pedahohika ta istoriia pedahohiky / Leshchenko Iryna Tymofiivna; Instytut ped. osvity i osvity doroslykh APN Ukrainy. – Kyiv, 2008. – 22 s.
9. Nosovets N. M. Rol i funktsii vykladacha v systemi dystantsiinoho navchannia / N. M. Nosovets // Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. T. H. Shevchenka. Seriia "Pedahohichni nauky". – Chernihiv, 2017. – Vyp. 144. – S. 90–94.
10. Polozhennia pro dystantsiine navchannia / Nakaz MON Ukrainy vid 25.04.2013 r. №466 (zi zminamy i dopovnenniamy) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: zakon2.rada.qov.ua/laws/show/z0703-13. – Nazva z ekrana.
11. Sysoieva S. O. Metodolohichni problemy dystantsiinoho navchannia / S. O. Sysoieva // Visnyk Akademii dystantsiinoi osvity. – 2004. – № 2. – S. 21–28.

Переглядів анотації: 106
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
Kononchuk, A. (2017). Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери засобами дистанційного навчання в умовах ВНЗ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 181-187. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-181-187