Управління процесом формування науково- дослідницьких умінь студентів у системі професійної підготовки

  • Oksana Povidaichyk доцент кафедри соціології та соціальної роботи ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Ключові слова: управління, науково-дослідницькі вміння, управління формуванням науково-дослідницьких умінь студентів

Анотація

У статті проаналізовано наукові підходи до визначення поняття управління, досліджено його складові та характерні ознаки. Зазначено, що управління – це діяльність, яка спрямована на організацію, контроль і регулювання об’єкта управління відповідно до заданої мети. Визначено, що складовими системи управління є мотив, ціль, програма, інформаційна основа, процес прийняття рішень, підсистема професійно значущих якостей фахівця. Аргументовано, що процес управління формуванням науково-дослідницьких умінь студентів має дві складові: внутрішню і зовнішню. Внутрішнє управління представлене як невід’ємна частина будь-якої діяльності людини, яке супроводжує її дії і спирається на особисті потреби, мотиви і цілі. Зовнішнє управління розуміється як комплекс регульованої й організованої взаємодії суб’єктів навчання, спрямований на досягнення поставлених цілей. Виявлено основні ознаки управлінського процесу: пріоритетність управлінської взаємодії партнерів педагогічної діяльності, узгодженість цілей управління, спрямованість на розвиток педагогічних систем і створення системної організації освітнього простору. Обґрунтовано, що управління процесом формування науково-дослідницьких умінь студентів передбачає конкретизацію соціального замовлення суспільства, цілей, засобів, методів, форм, дій суб’єктів навчання. Управління досліджуваним процесом представлено як сукупність певних підпроцесів: формулювання
цілей, діагностику сформованості науково-дослідницьких умінь, розробку програми дій з їхнього формування, спостереження і порівняння цільових
показників, прийняття рішень і запровадження управлінських впливів. Визначено особливості управління формуванням науково-дослідницьких умінь студентів: свідомий і планомірний вплив викладача на студентів; наявність причинно-наслідкових зв’язків між управляючою підсистемою і об’єктом управління; стійкість – здатність системи рухатися за окресленою траєкторією, підтримувати режим функціонування; процес управління є циклічним і безперервним.

Посилання

1. Volcherovskaia E. Yu. Lychnostno-oryentyrovanoe estetycheskoe vospytanye mladshykh shkolnykov: metodolohyia, teoryia, praktyka : dyss. … dokt. ped. nauk : spets. 13.00.01 / Volcherovskaia E. Yu. – Cheliabynsk, 2007. – 346 s.
2. Horbenko S. S. Istoriia humanizatsii muzychnoi osvity ditei shkilnoho viku : navchalnyi posibnyk za modulno-reitynhovoiu systemoiu navchannia / S. S. Horbenko. – Vydannia druhe, dopovnene. – Zhytomyr : V. B. Kotvytskyi, 2008. – 416 s.
3. Kuklyna L. V. Modelyrovanye lychnostno-oryentyrovanykh vospytatelnykh tekhnolohyi v uslovyiakh vospytatelnoi systemy shkoly : dyss. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.01 / Kuklyna L. V. – Ulianovsk, 2005. – 220 s.
4. Oleksiuk O. M. Muzychna pedahohika : navch. posib. / O. M. Oleksiuk. – K. : KNUKIM, 2006. – 188 s.
5. Rastruba T. V. Vykorystannia innovatsiinykh tekhnolohii na urokakh muzychnoho mystetstva v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh: vyklyky XXI stolittia / T. V. Rastruba // Naukovi zapysky. Seriia "Psykholoho-pedahohichni nauky". – № 2. – Nizhyn : Vyd-vo NDU imeni M. Hoholia, 2015. – S. 125–127.
6. Spivakovskyi O. Pedahohichni tekhnolohii ta pedahohichno-oriientovani prohramni systemy: Predmetno-oriientovanyi pidkhid / O. Spivakovskyi, M. Lvov // Komp’iuter u shkoli ta sim’i. – 2002. – № 2. – S. 17–21.
7. Turchyn T. M. Pochatkova muzychna osvita: problemy modernizatsii : monohrafiia / T. M. Turchyn. – Chernihiv : PAT "PVK "Desna", 2013. – 368 s.

Переглядів анотації: 73
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
Povidaichyk, O. (2017). Управління процесом формування науково- дослідницьких умінь студентів у системі професійної підготовки. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 206-211. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-206-211