Інноваційна сутність видів і форм діяльності на уроках музики в початковій школі

  • Tamara Turchyn професор кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: музика, творчість, самовираження

Анотація

У статті розглядається проблема вдосконалення системи початкової музичної освіти. В дослідженні встановлено, що модернізація освіти є процесом і
результатом включення прогресивних змін, визначених сучасними вимогами до рівня музичної освіти молодих школярів. Інноваційна організація пізнавальної та практичної музичної діяльності учнів у системі особистісно орієнтованого підходу може здійснюватися шляхом використання нестандартних форм навчання (діалог, дискусія, складання "складання почуттів музичних творів"); методів (інтерактивні, ігрові, проблемно-пошукові, аудиторної передачі, візуальної демонстрації); прийомів полімодального уявлення естетичної інформації (пластичного моделювання, зорової стимуляції); рефлексивних прийомів – ранжування, емфатичного слухання та здійснення самостійних художньо-творчих проектів. У якості основної мети використання інноваційних технологій на уроках музики можна розглядати активізацію пізнавальної та творчої діяльності учнів. Цьому сприяють застосування інтерактивних та інформаційних технологій на уроках музичного мистецтва. Урок музичного мистецтва має характеризуватися максимальною підтримкою найменших спроб творчого самовияву учнів, як у виконанні завдань на елементарне створення музичних зразків чи імпровізацію, так і в освоєнні виконавсько-інтерпретаційних умінь. Важливим завданням інноваційних форм і видів діяльності має бути врахування особливостей репетиційної підготовки та концертний виступів. На цьому етапі має відбутися творче самовираження дітей.

Посилання

1. Volcherovskaia E. Yu. Lychnostno-oryentyrovanoe эstetycheskoe vospytanye mladshykh shkolnykov: metodolohyia, teoryia, praktyka : dyss. … dokt. ped. nauk : spets. 13.00.01 / Volcherovskaia E. Yu. – Cheliabynsk, 2007. – 346 s.
2. Horbenko S. S. Istoriia humanizatsii muzychnoi osvity ditei shkilnoho viku : navchalnyi posibnyk za modulno-reitynhovoiu systemoiu navchannia / S. S. Horbenko. – Vydannia druhe, dopovnene. – Zhytomyr : V. B. Kotvytskyi, 2008. – 416 s.
3. Kuklyna L. V. Modelyrovanye lychnostno-oryentyrovanыkh vospytatelnыkh tekhnolohyi v uslovyiakh vospytatelnoi systemы shkolы : dyss. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.01 / Kuklyna L. V. – Ulianovsk, 2005. – 220 s.
4. Oleksiuk O. M. Muzychna pedahohika : navch. posib. / O. M. Oleksiuk. – K. : KNUKIM, 2006. – 188 s.
5. Rastruba T. V. Vykorystannia innovatsiinykh tekhnolohii na urokakh muzychnoho mystetstva v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh: vyklyky XXI stolittia / T. V. Rastruba // Naukovi zapysky. Seriia "Psykholoho-pedahohichni nauky". – № 2. – Nizhyn : Vyd-vo NDU imeni M. Hoholia, 2015. – S. 125–127.
6. Spivakovskyi O. Pedahohichni tekhnolohii ta pedahohichno-oriientovani prohramni systemy: Predmetno-oriientovanyi pidkhid / O. Spivakovskyi, M. Lvov // Komp’iuter u shkoli ta sim’i. – 2002. – № 2. – S. 17–21.
7. Turchyn T. M. Pochatkova muzychna osvita: problemy modernizatsii : monohrafiia / T. M. Turchyn. – Chernihiv : PAT "PVK "Desna", 2013. – 368 s.

Переглядів анотації: 78
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
Turchyn, T. (2017). Інноваційна сутність видів і форм діяльності на уроках музики в початковій школі. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 212-217. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-212-217