Керована самостійна робота студентів як складова професійної підготовки майбутніх фахівців іноземної філології

  • Antonina Abramovych старший викладач кафедри англійської мови та методики викладання Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • Tetiana Chuvakova доцент кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: самостійна робота, самостійна діяльність, студенти-філологи

Анотація

У статті розглядаються питання організації проведення та контролю самостійної роботи студентів-філологів. Зазначено, що керована самостійна
робота студентів є домінуючою формою навчання у сучасному вищому навчальному закладі. Це зумовлено особливостями кредитно-модульного навчання та вимогами сучасного суспільства до професійного самовдосконалення упродовж життя. Визначено рівні виконання самостійної роботи, її форми, чинники її успішного здійснення, труднощі, які можуть виникати у студентів. Проаналізовано вимоги, за якими самостійна робота студентів сприятиме поглибленню набутих знань та формуванню вмінь працювати як індивідуально, так і в колективі. Виділено особливості самостійної діяльності студентів в позааудиторній роботі, які сприяють розвитку дослідницьких навичок, навичок самоосвіти і професійного становлення. Наведено приклади творчих завдань, які можуть бути використані при викладанні практичного курсу іноземної мови. Зазначено важливість правильної організації самостійної роботи, яка сприятиме розвитку навичок самоконтролю та самокорекції. Розглянуто основні функції та види контролю самостійної роботи, які є найбільш поширеними та доцільними при перевірці такої діяльності. Проаналізовано гнучкі підходи до
різноманітних форм та методів контролю виконання самостійної роботи з урахуванням навчального досвіду студентів. Зазначено ефективність самоконтролю й об’єктивного самооцінювання своєї діяльності самими студентами під час проведення заняття.

Посилання

1. Hrytsiuk L. K. Orhanizatsiia samostiinoi roboty u navchalnomu protsesi vyshchoho navchalnoho zakladu / L. K. Hrytsiuk, M. V. Siruk // Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky. – Lutsk, 2011. – № 17: Pedahohichni nauky – S. 9–14.
2. Zhuravska L. M. Kotseptualni umovy i upravlinnia samostiinoiu robotoiu studentiv u vyshchykh zakladakh osvity / L. M. Zhuravska // Osvita ta upravlinnia. – 1999. – № 2. – S. 105–115.
3. Ziaziun I. A. Filosofski problemy humanizatsii i humanitaryzatsii osvity / I. A. Ziaziun // Pedahohika tolerantnosti. – 2000. – № 3. – S. 58–61.
4. Lazutkina Yu. A. Formy ta metody fakhovoi pidhotovky studentiv u protsesi samostiinoi roboty na urokakh z anhliiskoi movy / Yu. A. Lazutkina // Filolohichni studii. Naukovyi visnyk Kryvorizkoho natsionalnoho universytetu : zb. nauk. prats. – 2015. – Vyp. 12. – S. 263–270.
5. Topolskyi V. O. Problema orhanyzatsyy samostoiatelnoi raboty studentov unyversytetov v protsesse kredytno-modulnoi systemy obuchenyia / V. O. Topolskyi //
Molodoi uchenyi. – 2014. – № 3. – S. 1039–1043.

Переглядів анотації: 88
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
Abramovych, A., & Chuvakova, T. (2017). Керована самостійна робота студентів як складова професійної підготовки майбутніх фахівців іноземної філології. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 228-233. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-228-233