Підготовки майбутніх викладачів економіки до професійного спілкування

  • Svitlana Dubovyk доцент кафедри педагогіки та психології ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Ключові слова: продуктивне педагогічне спілкування, продуктивний стиль педагогічного спілкування, структура продуктивного стилю педагогічного спілкування

Анотація

У статті проаналізовані наукові погляди щодо продуктивного педагогічного спілкування та продуктивного стилю цього спілкування. Обґрунтовано висновки, що: 1) певною інтегральною характеристикою суттєвих особливостей продуктивного педагогічного спілкування є його продуктивний стиль; 2) стиль спілкування передбачає реалізацію структури цього спілкування. Розкрито структуру продуктивного стилю професійного спілкування викладача, а саме: мотиваційно-ціннісний, когнітивний та процесуально-поведінковий компоненти та їх змістові аспекти. Визначено його внутрішній та зовнішній (поведінковий) рівні, особливості їх взаємообумовлення. Обґрунтовано послідовність корекційних та формувальних заходів щодо вказаних рівнів, а саме: 1) поведінковий рівень (забезпечення ліквідації "дефіциту" комунікативних навичок); 2) особистісний, глибинний (корекція неефективних структур особистості). Відповідно, визначено три етапи підготовки майбутніх викладачів економіки до продуктивного професійного спілкування, а саме: послідовне вивчення самостійних, але взаємопов’язаних дисциплін "Педагогічна риторика" й "Педагогічне спілкування" та педагогічна практика. Розкрито мету та завдання вказаних дисциплін, змістові модулі та особливості проведення практичних занять.
Охарактеризовані завдання педагогічної практики та особливості процесу її захисту.

Посилання

1. Dubovyk S. M. Formuvannia produktyvnoho styliu profesiinoho spilkuvannia u maibutnikh vykladachiv ekonomiky : dys. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 / Dubovyk Svitlana Mykolaivna. – K., 2012. – 228 s.
2. Vasylyshyna T. V. Empatiia yak faktor efektyvnosti pedahohichnoho spilkuvannia: dys. … kand. psykhol. nauk : spets. 19.00.07 / Vasylyshyna Taisiia Vasylivna. – K., 2000. – 235 s.
3. Labunskaia V. A. Neverbalnoe povedenye (sotsyalno-pertseptyvnyi podkhod) / V. A. Labunskaia. – Rostov-na-Donu : Yzd-vo Rostov. un-t, 1986. – 134 s. Psykholoho-pedahohichni nauky. – 2017. – № 3 239
4. Makarenko S. S. Psykholohichni umovy rozvytku komunikatyvnoi kompetentnosti uchytelia : dys. … kand. psykhol. nauk : spets. 19.00.07 / Makarenko Stefaniia Stefanivna. – K., 2001. – 181 s.
5. Savenkova L. O. Pedahohichna rytoryka : navch. posib. / L. O. Savenkova. – K. : KNEU, 2009. – 298 s.
6. Savenkova L. O. Profesiine spilkuvannia maibutnikh vykladachiv yak ob’iekt psykholoho-pedahohichnoho upravlinnia : monohrafiia / Liudmyla Oleksiivna Savenkova. – Kyiv : KNEU, 2005. – 212 s.
7. Sahach H. M. Rytoryka : navch. posib. dlia stud. sered. i vyshch. navch. zakladiv / H. M. Sahach. – K. : Vydavnychyi dim "In-Iurs", 2000. – 568 s.

Переглядів анотації: 65
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
Dubovyk, S. (2017). Підготовки майбутніх викладачів економіки до професійного спілкування. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 234-239. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-234-239