Формування у майбутніх педагогів життєдайного світобачення

  • Olena Kononko професор, завіду- вач кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя
Ключові слова: життєдайне світобачення, світогляд, світоглядне виховання

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність досліджуваної проблеми, висвітлено результати теоретико-експериментального вивчення особливостей прояву
та формування у майбутніх педагогів життєдайного світобачення. Здійснено аналіз актуальних досліджень з означеної проблеми, констатовано недостатність її розробки, відсутність єдиного кваліфікаційного та інтегрального підходів до неї. Розкрито суть та структуру провідної категорії, визначено критерії та показники сформованості життєдайного світобачення майбутніх вихователів дошкільних закладів. Основними критеріями оцінки досліджуваного явища визначено його реалістичність, оптимістичність, збалансованість, критичність, моральна орієнтованість та осмисленість. Схарактеризовано типологію світобачення студентської молоді, представлено відповідний кількісний її розподіл, диференційовано особливості кожного з чотирьох типів. Окреслено шляхи реалізації виховної роботи з представниками визначених типів – групової та колективної. Описано шляхи упровадження в освітній процес вищого навчального закладу інноваційних технологій, сприятливих для розвитку у майбутніх педагогів свідомого ставлення до професійного та особистого життя, оптимістичного світобачення. Визначено психолого-педагогічні умови
оптимізації освітнього процесу з метою формування у студентської молоді реалістичної картини світу, активної світоглядної позиції, оптимістичного
ставлення до життєдіяльності. Основними з них визначено: активізацію світоглядної свідомості, пробудження філософського умонастрою, аксіологічного ставлення до науки, актуалізацію у змісті освіти світоглядних проблем, аналіз та оцінку різноманітних світоглядних орієнтацій та своїх власних, формування світоглядної толерантності й плюралізму, реалізацію системного та інноваційного підходів, розвиток у студентів ціннісного самоставлення, здатності до самореалізації та креативності. Окреслено перспективні напрями подальшого дослідження феномену життєдайного світобачення, зокрема в контексті вивчення дисциплін гуманітарного циклу.

Посилання

1. Artsyshevskyi R. A. Myrovozzrenye: sushchnost, spetsyfyka, razvytye : monohrafyia / R. A. Artsyshevskyi. – Lvov : Vyshcha shkola, 1986. – 196 s.
2. Ball H. O. Suchasnyi humanizm i osvita: sotsialno-fidlosofski ta psykholoho-pedahohichni aspekty / H. O. Ball. – Rivne : Lista, 2003. – 128 s.
3. Bielykh O. S. Dukhovni osnovy formuvannia svitohliadu studentskoi molodi : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra ped. nauk / O. S. Bielykh ; Skhidnoukrainskyi nats. un-t imeni V. Dalia. – Luhansk, 2013. – 40 s.
4. Vashkevych V. M. Modyfikatsiia svitohliadnykh zasad molodi v konteksti tsyvilizatsiinoho rozvytku Ukrainy / V. M. Vashkevych // Hileia: naukovyi visnyk : zb. nauk. prats. – Kyiv, 2007. – Vyp. 8. – S. 57–64.
5. Zhukova N. Kartyna svitu, obraz svitu i model svitu v yikh spetsyfitsi ta vzaiemodii / N. Zhukova // Zbirnyk naukovykh prats. – Kirovohrad : Kirovohradskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni V. Vynnychenka. – 2010. – Vyp. 89 (1). – S. 416–420.
6. Ostapchuk O. S. Rozvytok osobystosti v modeli innovatsiinoho funktsionuvannia osvitnoi systemy / O. S. Ostapchuk // Teoretyko-metodolohichni problemy rozvytku osobystosti v systemi neperervnoi osvity / za red. S. D. Maksymenka. – K., 2005. – S. 211–215.
7. Tatenko V. A. Psykholohiia u sub’iektyvnomu vymiri (ros.) / V. A. Tatenko. – K. : Prosvita, 1996. – 404 s.

Переглядів анотації: 72
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
Kononko, O. (2017). Формування у майбутніх педагогів життєдайного світобачення. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 240-247. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-240-247