Тактика вопросно-ответного единства в диагностирующей стратегии устного медицинского дискурса

  • Yevheniia Burnos старший викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету
  • Nataliia Pilipenko-Fritsak викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету
Ключові слова: медичний дискурс, стратегія, тактика

Анотація

Ця стаття розглядає тактику єдності діагностичної стратегії "запитання –відповідь" медичного дискурсу. Автори зупиняються на тому, що спілкування
лікаря з пацієнтом, яке проводиться з діагностичною метою, має бути чітко організоване, проведене професійно грамотно. Уміння лікаря спілкуватися з пацієнтами впливає на якість медичної допомоги, на взаємовідносини лікаря і пацієнта. В статті зазначається, що комунікативна компетентність є професійно значущою характеристикою лікаря, яка починає формуватися ще в процесі навчання в медичному виші. У статті автори, посилаючись на вітчизняних і зарубіжних лінгвістів, дають визначення дискурсу та медичного дискурсу зокрема. Дискурс розглядається як тип статусно-фіксованого спілкування, а медичний дискурс – як інституційне спілкування представників різних статусних груп. Акцентується увага на тому, що будь-який комунікативний акт може бути розглянуто з точки зору стратегій, які реалізуються за допомогою тактик (конкретних мовленнєвих ходів). Залежно від цілей дослідники медичного дискурсу виділяють три основні стратегії: діагностувальну, лікувальну і рекомендувальну. Зокрема, розглядається діагностувальна стратегія, яка реалізується під час первинного медичного огляду, та її найбільш поширена тактика – тактика запиту конкретної інформації, наводяться завдання, які використовуються для навчання вмінь та навичок комунікативного спілкування лікаря і пацієнта на
прикладі матеріалів навчально-методичного посібника "Я буду лікарем!" Це дослідження підтверджує необхідність вивчення медичного дискурсу не тільки в науковому, але і в навчально-професійному аспекті, тому що вміння правильно спланувати стратегії і тактики моленнєвої поведінки лікарем – це важлива умова лікування.

Посилання

1. Arutiunova N. D. Dyskurs / N. D. Arutiunova // Lynhvystycheskyi entsyklopedycheskyi slovar. – M. : Sov. entsykl., 1990. – 688 s.
2. Burnos E. Yu. Ya budu doktorom! I shall be a doctor! : uchebno-metodycheskye materyaly po russkomu yazyku dlia ynostrannykh studentov medytsynskoho ynstytuta s anhlyiskym yazykom obuchenyia / E. Yu. Burnos, N. A. Pylypenko-Frytsak. – 2-e yzd. – Sumy : SumHU, 2012. – 93 s.
3. Karasyk V. Y. O typakh dyskursa / V. Y. Karasyk // Yazykovaia lychnost: ynstytutsyonalnyi y personalnyi dyskurs : sb. nauchn. tr. / V. Y. Karasyk. – Volhohrad :
Peremena, 2000. – S. 5–20.
4. Karasyk V. Y. Yazykovoi kruh: lychnost, kontsepty, dyskurs / V. Y. Karasyk. –Volhohrad : Peremena, 2002. – 477 s.
5. Nykytyna S. V. Eksperymentalnyi systemnyi tolkovyi slovar stylystycheskykh termynov / S. V. Nykytyna, N. V. Vasyleva. – M. : Ros. akad. nauk, Yn-t yazykoznanyia, 1996. – 172 s.

Переглядів анотації: 31
Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Burnos, Y., & Pilipenko-Fritsak, N. (2017). Тактика вопросно-ответного единства в диагностирующей стратегии устного медицинского дискурса. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 7-11. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-2-7-11