Історіографія феномену толерантності в науковій літературі

  • Anna Rozhnova вчитель хореографії ЗОШ № 2 І–ІІІ ступенів, м. Бахмач
Ключові слова: толерантність, терпимість, цінність

Анотація

У статті на основі аналізу наукових підходів розглянуто історіографію феномену поняття "толерантність", трансформацію розуміння відповідного феномену у європейській культурній традиції. Висвітлено зміни в інтерпретації толерантності: від античності і до сьогодення. Поява феномену толерантності в культурі та затвердження цієї категорії в політиці та правових практиках трактується як одна з відповідей на питання можливостей запобігання конфліктам. В історичному плані феномен "толерантність" стосується заборони релігійної дискримінації, до якої пізніше додалася заборона на етнічну дискримінацію. Сьогодні цей термін використовується на позначення широкого кола терпимого ставлення до соціальної групи чи політичної партії або ідей, які багато хто вважає неприйнятними; лояльності в оцінці вчинків і поведінки інших людей, готовності до порозуміння й співпраці в розв’язанні питань міжособистісної групової та міжнаціональної взаємодії. Ефективність толерантності залежить від обраної суспільством форми домінантної свідомості: міфологічної, релігійної, секулярної або науково-громадської. Феномен толерантності органічно пов’язаний з комунікативними процесами міжособистісної взаємодії. У статті розглядаємо феномен "толерантність" та різноманітність його визначень, які містяться у наукових дослідженнях. На сьогодні проблема толерантності стає особливо актуальною, оскільки вона потребує пошуку таких стратегій мислення та діяльності, які б сприяли встановленню єдиної думки стосовно протиріч, основаної на взаєморозумінні, моральній відповідальності та повазі до прав людини.

Посилання

1. Asmolov A. H. Tolerantnost: ot utopyy – k realnosty / A. H. Asmolov // Na puty k tolerantnomu soznanyiu. – M. : Smysl, 2000. – 255 s.
2. Amonashvyly Sh. A. Shkola zhyzny / Sh. A. Amonashvyly. – M. : Yzd. Dom Shalvy Amonashvyly, 2000. – 144 s.
3. Arystotel. Polytyka / Arystotel // Arystotel. Soch. : v 4 t. – M. : Mysl, 1983. T. 4. – 1983. – S. 375–644.
4. Bekh I. D. Pochuttia tsinnosti inshoi liudyny yak moralnyi priorytet osobystosti / I. D. Bekh // Pochatkova shkola. – 2001. – № 12. – S. 32–35.
5. Bezkorovaina O. V. Z pedahohikoiu tolerantnosti v tretie tysiacholittia / O. V. Bezkorovaina // Pedahohika tolerantnosti. – 2003. – № 3 (25). – S. 4–11.
6. Vovk L. A. Tolerantnist yak zdatnist zrozumity y pryiniaty inshoho / L. A. Vovk // Valeolohiia: naukovo-praktychnyi zhurnal. – 2003. – № 3. – S. 51–52.
7. Hurova T. Yu. Rozrobka poniattia "tolerantnist" v zarubizhnii literaturi / T. Yu. Hurova // Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity. Ser. "Pedahohika i psykholohiia" : zb.
statei. – Yalta : RVV KHU, 2011. – Vyp. 29. – Ch. 2. – S. 168–171.
8. Deklaratsiia pryntsypiv tolerantnosti: Zatverdzheno rezoliutsiieiu 5.61 Heneralnoiu konferentsiieiu YuNESKO vid 16 lystopada 1995 r. // Uchytelskaia hazeta. – 2000. – 12 sent. – Z 21-ho; Pershe veresnia. – 2000. – 16 sent. – Z 6-i.
9. Platon. Sochynenyia : v 4 t. / Platon. – M. : Mysl, 1994. T. 3. – 1994. – 654 s.
10. Plutarkh. Yzbrannye zhyzneopysanyia : v 2 t. / Plutarkh. – M. : Mysl, 1990. T. 1. – 1990. – 589 s.
11. Pohodyna A. A. Tolerantnost: termyn, pozytsyia, smysl, prohramma Ynternet [Elektronnyi resurs] / A. A. Pohodyna. – Rezhym dostupu: http//1 septemer.ru/ru/his/2002/11/2.htm. – Nazva z ekrana.
12. Skriabyna O. B. Pedahohycheskye uslovyia formyrovanyia kommunykatyvnoi tolerantnosty u starsheklassnykov : avtoref. dyss. na soyskanye uchen. stepeny kand. ped. nauk : spets. 13.00.06 "Teoryia y metodyka vospytanyia (sotsyalnoe vospytanye)" / Skriabyna O. B. – Kostroma, 2000. – 22 s.
13. Soldatova H. Praktykum po psykhodyahnostyke y yssledovanyiu tolerantnosty lychnosty / H. Soldatova, L. Shaiherova. – M. : MHU, 2003. – 112 s.
14. Stelmakhovych M. H. Ukrainska narodna pedahohika / M. H. Stelmakhovych. – K. : IZMN, 1997. – 232 s.
15. Stelmakhovych M. H. Ukrainska narodna pedahohika / M. H. Stelmakhovych. – K. : IZMN, 1997. – 232 s.
16. Sukhomlynskyi V. O. Narodzhennia hromadianyna / V. O. Sukhomlynskyi // Sukhomlynskyi V. O. Vybr. tvory : v 5 t. – K. : Rad. shkola, 1977. T. 3. – 1977. – S. 322–338.
17. Soldatova H. U. Trenynh "Uchymsia tolerantnosty" / H. U. Soldatova, L. A. Shaiherova, O. D. Sharova // Na puty k tolerantnomu soznanyiu / otvet. red. A. H. Asmolov. –
M. : Smysl, 2000. – S. 117–239.
18. Toinby A. Dzh. Postyzhenye ystoryy / A. Dzh. Toinby. – M. : Prohress, 1991. – 736 s.
19. Ushynskyi K. D. Vybrani pedahohichni tvory : v 2 t. / K. D. Ushynskyi. – K. : Rad. shk., 1983.
20. Fedotova N. N. Tolerantnost kak myrovozzrencheskaia y ynstrumentalnaia tsennost / N. N. Fedotova // Fylosofskye nauky. – 2004. – № 4. – S. 5–28.
21. Fylosofskyi entsyklopedycheskyi slovar. – M. : YNFRA, 2000. – 576 s.
22. Khanstantynov V. O. Rozvytok idei terpymosti-tolerantnosti v dobu serednovichchia / V. O. Khanstantynov // Politychnyi menedzhment. – 2010. – № 2.

Переглядів анотації: 39
Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Rozhnova, A. (2017). Історіографія феномену толерантності в науковій літературі. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 32-39. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-2-32-39