Консультативна профорієнтаційна освіта учнів старшої школи: сучасні підходи

  • Oksana Sahadina викладач-методист Вінницького інституту Університету "Україна"
Ключові слова: актуальні підходи, вчитель-консультант, консультативна профорієнтаційна робота

Анотація

У статті висвітлюються актуальні підходи до консультативної профорієнтаційної роботи з учнями старшої школи. Автор обґрунтовує теоретичні основи побудови системи профорієнтації в загальноосвітньому навчальному закладі та розглядає покрокову технологію підготовки спеціалістів (методистів, професійних консультантів, педагогів, психологів) з професійної орієнтації учнів. При цьому у низці досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців здобувач з’ясовує сучасні підходи підготовки педагогів до профорієнтаційної роботи з учнями старшої школи та аналізує питання щодо умов професійного оновлення вчителя-консультанта в нових підходах до профорієнтаційної роботи. Вона відмічає, що розробленні ученими навчальні програми і посібники з різних аспектів профорієнтаційної підготовки учнів старшої школи не вирішують питання їхнього вибору професії у майбутньому. Автор статті виділяє питання, які потрібно вирішити на сьогодні в умовах реалізації концепції Нової української школи. А саме: внести зміни до програм підвищення кваліфікації вчителів усіх категорій (спланувати зміст навчального модуля, який має визначити єдиний зміст підготовки педагогічних працівників до консультативної профорієнтаційної роботи із старшокласниками в системі післядипломної освіти); у планах навчання педагогів у міжкурсовому періоді передбачити дидактично обґрунтовані умови готовності педагогів до консультаційної роботи з учнями на психолого-педагогічних засадах; в управлінні, навчанні й вихованні ЗНЗ чітко визначити мету побудови системи профорієнтації в загальноосвітньому навчальному закладі та передбачити форми професійної підготовки вчителя до проведення профорієнтаційної роботи з учнями старших класів. Як наслідок, дослідниця відмічає, що виникає протиріччя між вимогами до рівня вимог професійного самовизначення учнів старших класів та недостатньої профорієнтаційної підготовки вчителів до розв’язання надзвичайно важливої проблеми як для школи, так і для суспільства в цілому. Вирішення цього питання автор статті передбачає у забезпеченні сучасних підходів до створення системи консультативної профорієнтаційної роботи в ЗНЗ для підготовки учнівської молоді до професійного самовизначення в ЗНЗ.

Посилання

1. Vysotska O. Ye. Osvita dlia staloho rozvytku : nauk.-metod. posib. / O. Ye. Vysotska. – Dnipropetrovsk, 2011. – 200 s.
2. Honcharova N. O. Vybir profesii shkoliaramy v systemi proforiientatsii yak psykholohichna problema / N. O. Honcharova // Psykholohiia : zbirnyk naukovykh prats NPU imeni M. P. Drahomanova. – K. : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2002. – Vyp. 19. – S. 148–152.
3. Derzhavnyi standart povnoi ta zahalnoi serednoi osvity Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/31215/. – Nazva z ekrana.
4. Zahrebniuk Yu. Profesiine samovyznachennia osobystosti yak sotsialno-pedahohichna problema [Elektronnyi resurs] / Yu. Zahrebniuk // Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu, 2013. – Ch. 2. – S. 146–150. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2013_2_20. – Nazva z ekrana.
5. Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://pon.org.ua/novyny/2446-nacionalna-strategiya-rozvitku-osviti-v-ukrayini.html. – Nazva z ekrana.
6. Ponikarovska N. A. Osoblyvosti proforiientatsiinoi diialnosti u Spoluchenykh Shtatakh Ameryky ta Velykii Brytanii / N. A. Ponikarovska // Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh : zb. nauk. pr. – Zaporizhzhia : Klasych. pryvat. un-t. – Vyp. 34 (87). – S. 293–298.

Переглядів анотації: 38
Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Sahadina, O. (2017). Консультативна профорієнтаційна освіта учнів старшої школи: сучасні підходи. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 40-46. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-2-40-46