Особливості модернізації змісту і форм роботи з учителями початкової школи та вихователями ГПД і ДНЗ у навчально-виховному процесі післядипломної освіти

  • Olena Barylo доцент ліцею Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: початкова школа, післядипломна освіта, модернізація вищої освіти

Анотація

У статті автором розглядається проблема модернізації змісту і форм роботи з учителями початкової школи, вихователями ДНЗ і ГПД у процесі діяльності в
системі післядипломної педагогічної освіти з урахуванням сучасних педагогічних інновацій. Тезисно розкрито сутність найактуальніших підходів у роботі
сучасних освітян науково-педагогічної галузі (синергетичний, технологічний, ергономічний та ін.) та їх вплив на практичну роботу зі слухачами курсів
підвищення кваліфікації освітян; здійснено аналіз упровадження в освіту дорослих таких нововведень, як лекція-візуалізація, лекція удвох, віртуальна
педагогічна практика, застосування інтерактивних прийомів у роботі з учителями; проаналізовано частину результатів застосування тематичних семінарів для вчителів ПШ та вихователів ДНЗ. Автором статті також вказано перспективні напрямки роботи у розглядуваній проблемі.

Посилання

1. Bilousova N. M. Vykorystannia aktyvnykh form navchannia studentiv pid chas lektsii / N. M. Bilousova // Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia. Psykholoho-pedahohichni nauky. – Nizhyn, 2005. – № 3. – S. 140–142.
2. Dychkivska I. M. Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii : pidruchnyk / I. M. Dychkivska. – 2-he vyd., dopovn. – K. : Akademvydav, 2012. – 352 s.
3. Implementatsiia suchasnykh tekhnolohii navchannia u navchalnyi protses : materialy statei mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (Kyiv, 17–18 bereznia 2015 r.). – K. : NUKhT, 2015. – 471 s.
4. Karapuzova N. D. Osnovy pedahohichnoi erhonomiky : navch. posib. / N. D. Karapuzova, Ye. A. Zimnytsia, V. M. Pomahaibo. – K. : Akademvydav, 2012. – 192 s.
5. Mukhina S. A. Sovremennye ynnovatsyonnye tekhnolohyy obuchenyia / S. A. Mukhina, A. A. Soloveva. – M. : HOETAR-medya, 2008. – 360 s.
6. Synerhetychnyi pidkhid i systemnyi analiz u suchasnii osviti. Intehratyvnyi typ piznannia // Knodel L. V. Pedahohika vyshchoi shkoly : posib. dlia mahistriv / L. V. Knodel. –
K. : Vyd. Palyvoda A. V., 2008. – S. 37–41.
7. Lupak N. M. Kontseptsiia dialohu kultur u suchasnii systemi osvity / N. M. Lupak // Naukovyi chasopys natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia № 5 "Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy" / za red. V. P. Serhiienka. – K. : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2010. – Vyp. 22 : zbirnyk naukovykh prats – S. 246–251.

Переглядів анотації: 31
Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Barylo, O. (2017). Особливості модернізації змісту і форм роботи з учителями початкової школи та вихователями ГПД і ДНЗ у навчально-виховному процесі післядипломної освіти. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 54-58. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-2-54-58