Формування граматичних навичок у процесі освоєння української мови як іноземної на початковому етапі

  • Yevheniia Holovanenko старший викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету
  • Nataliia Dun старший викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету
Ключові слова: українська мова як іноземна, граматичні навички, комунікативна спрямованість

Анотація

У статті висвітлюється досвід роботи, пов’язаний з пошуком шляхів удосконалення процесу формування граматичних навичок на основі поєднання комунікативної спрямованості і системного підходу в процесі засвоєння іноземними студентами початкового курсу української мови. У роботі акцентується увага на етапах формування продуктивних і рецептивних граматичних навичок. Дослідження питання, що розглядається у статті, є
актуальним, тому що сформованість граматичних навичок – одна з передумов формування вміння висловлювати свої думки в усній та письмовій формах, а також уміння розуміти викладені іншими людьми думки, що важливо для процесу комунікації. Досвід роботи з формування граматичних навичок знайшов відображення у посібнику "Вступний курс з української мови для студентів-іноземців", що являє собою комплекс, який складається з двадцяти уроків, додаткових теоретичних матеріалів, матеріалів з розвитку мовлення і текстів для самостійного читання з актуальною для іноземців тематикою. Авторами звертається увага на доцільність попередньої стадії формування граматичних навичок – зняття психологічного бар’єра, пов’язаного з труднощами сприйняття нового матеріалу. У статті наводяться приклади презентації граматичних форм і структур, зокрема приклад побудови презентаційного блоку, наголошується на тому, що така організація матеріалу в комплексі "Вступний курс з української мови для студентів-іноземців" дозволяє включити студентів у безпосередній акт спілкування українською мовою вже в процесі поетапного засвоєння її лексико-граматичної бази, коли форма засвоюється разом з функцією.

Посилання

1. Vstupnyi kurs z ukrainskoi movy dlia studentiv-inozemtsiv pidhotovchoho viddilennia : navch. posib. / za red. T. O. Dehtiarovoi. – 4-te vyd., vypr. – Sumy :
Universytetska knyha, 2016. – 415 s.
2. Zymniaia Y. A. Pedahohycheskaia psykholohyia : uchebnyk dlia vuzov / Y. A. Zymniaia. – M. : Lohos, 2005. – 384 s.
3. Naifeld M. N. Hrammatycheskyi materyal v obuchenyy russkomu yazyku ynostrantsev y vydy uprazhnenyi / M. N. Naifeld ; pod. red. A. A. Leonteva // Metodyka
obuchenyia russkomu yazyku. – M. : Russkyi yazyk, 1988. – 180 s.
4. Passov E. Y. Osnovy kommunykatyvnoi metodyky obuchenyia ynoiazychnomu obshchenyiu / E. Y. Passov. – M. : Russkyi yazyk, 1989. – 276 s.
5. Praktycheskaia metodyka prepodavanyia russkoho yazyka na nachalnom etape / N. V. Vlasova, M. M. Alekseeva, N. R. Baranova y dr. – M. : Russkyi yazyk, 1990. – 230 s.

Переглядів анотації: 33
Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Holovanenko, Y., & Dun, N. (2017). Формування граматичних навичок у процесі освоєння української мови як іноземної на початковому етапі. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 77-82. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-2-77-82