Зв’язок між психічними особливостями молодших школярів та їх типами інтелекту у процесі вивчення іноземних мов

  • Svitlana Shevchenko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • Iryna Khalymon доцент кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського Державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: множинний інтелект, типи інтелекту, теорія множинного інтелекту

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теорії множинного інтелекту Г. Гарднера, згідно якої існує вісім типів інтелекту: лінгвістичний (вербальний), музичний, логіко-математичний, візуально-просторовий, кінестетичний, внутрішньо-особистісний, міжособистісний, натуралістичний. Завдання дослідження: 1) дослідити зв’язок між розвитком психічних процесів молодших школярів та їх домінуючими типами інтелекту у процесі навчання іноземної мови; 2) розробити комплекс вправ, спрямований на розвиток різних типів інтелекту учнів 4-х класів загальноосвітніх шкіл. Висновки на основі результатів дослідження полягають у тому, що: 1) деякі психічні характеристики молодших школярів сприяють як розвитку іншомовної комунікативної компетентності, так і формуванню різних типів інтелекту; 2) завдання вчителя – ідентифікувати домінуючий тип інтелекту кожного учня та організувати навчання таким чином, щоб вплинути на інші типи інтелекту, тим самим викликати в учнів індивідуальний навчальний резонанс; 3) запропонований комплекс вправ може бути адаптованим відповідно до потреб певної групи учнів.

Посилання

1. Zymniaia Y. A. Pedahohycheskaia psykholohyia : uchebnyk dlia vuzov / Y. A. Zymniaia. – Yzd. vtoroe, dop., yspr. y pererab. / Y. A. Zymniaia. – M. : Yzdatelskaia korporatsyia "Lohos", 2000. – 384 s.
2. Karp’iuk O. D. Anhliiska mova : pidruchnyk dlia 4 klasu zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv / O. D. Karp’iuk. – Ternopil : Libra Terra, 2015. – 200 s.
3. Gardner H. Frames of mind. The theory of multiple intelligence / Howard Gardner. – New York : Basic books, 2011. – 467 p.
4. Gardner H. Multiple intelligences: New horizons / Howard Gardner. – New York : Basic Books, 2006. – 300 p.
5. Hoerr Thomas R. Becoming a multiple intelligences school / Thomas R. Hoerr. – USA : Association for Supervision and Curriculum Development, 2000. – 115 p.

Переглядів анотації: 38
Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Shevchenko, S., & Khalymon, I. (2017). Зв’язок між психічними особливостями молодших школярів та їх типами інтелекту у процесі вивчення іноземних мов. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 126-131. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-2-126-131