Особливості ціннісно-мотиваційної сфери студентів вищих медичних навчальних закладів України

  • Tetiana Horpinich доцент кафедри іноземних мов Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського
Ключові слова: університет, студент, вища освіта

Анотація

Метою статті є висвітлення результатів дослідження ціннісно-мотиваційної сфери студентів медичного профілю України. Актуальність пропонованого дослідження зумовлена відсутністю достатньої кількості наукових праць, спрямованих на дослідження та зіставлення світоглядно-мотиваційної сфери українських та зарубіжних студентів медичного профілю та їх професійно-значущих якостей, готовності до навчання і праці, основних установок, важливих для успішної навчальної та професійної діяльності. Аналіз відповідей студентів дозволив виокремити певні тенденції та характерні особливості їх світогляду та професійно значущих ціннісних установок. Результати пропонованого анкетування допомогли виявити ті негативні явища, які варто усунути з метою ефективного досягнення цілей, поставлених перед освітньою системою України.

Посилання

1. Ivanchuk A. P. Osoblyvosti tsinnisnykh oriientatsii studentskoi molodi na (prykladi kros-kulturnoho doslidzhennia) [Elektronnyi resurs] / A. P. Ivanchuk // Visnyk psykholohii i sotsialnoi pedahohiky : zbirnyk nauk. prats Instytut psykholohii i sotsialnoi pedahohiky Kyivskoho universytetu imeni Borysa Hrinchenka. – Vyp. 3. – K., 2010. – Rezhym dostupu: http://www.psyh.riev.ua. – Nazva z ekrana.
2. Makarova O. V. Osoblyvosti tsinnisnykh oriientatsii studentskoi molodi [Elektronnyi resurs] / O. V. Makarova // Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy
"Kyivskyi politekhnichnyi instytut". Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika. – № 3. – Ch. 1. – K., 2005. – Rezhym dostupu: http://novyn.kpi.ua/2005-3-1/. – Nazva z ekrana.
3. Brazeau Ch. Relationship Between Medical Student Service and Empathy / Ch. Brazeau, R. Schroeder, S. Rovi, L. Boyd // Academic Medicine / Section Editors: C. Timm,
M. Gusic. – 2011. – Vol. 86. – Issue 10. – P. 42–45.
4. Dyrbye L. Medical Student Distress: Causes, Consequences, and Proposed Solutions / L. Dyrbye, M. Thomas, T. Shanafelt // Mayo Clinic Proceedings (December, 2005). – Vol. 80. – Issue 12. – P. 1613–1622.
5. Rhoads J. Motivation, medical school admissions, and student performance / J. Rhoads, J. Gallemore, D. Gianturco, S. Osterhout // Journal of Medical Education. – 1974. –
Vol. 49. – Issue 12. – P. 1119–27.
6. Tucker K. Testing for measurement invariance in the Satisfaction With Life Scale: A comparison of Russians and North Americans / K. Tucker, D. Ozer, S. Lyubomirsky,
J. Boehm // Social Indicators Research. – 2006. – Vol. 78. – P. 341–360.

Переглядів анотації: 39
Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Horpinich, T. (2017). Особливості ціннісно-мотиваційної сфери студентів вищих медичних навчальних закладів України. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 139-144. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-2-139-144