Сутність і компонентна структура музично-стильових уявлень майбутніх учителів музики

  • Nataliia Ashykhmina старший викладач кафедри музично-інструментальної підготовки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
Ключові слова: стиль, музичний стиль, музично-стильові уявлення

Анотація

У статті розглянуто проблему формування музично-стильових уявлень майбутніх учителів музики в процесі фортепіанної підготовки. Визначено сутність і компонентну структуру означеного феномена. Зокрема, з’ясовано, що музично-стильовими уявленнями студента мистецько-педагогічного вишу є особливі утворення в музично-естетичній свідомості особистості майбутнього фахівця, які зумовлюють виникнення певних художніх образів під впливом стильового різноманіття музичних творів і досвіду їх інтерпретації та усвідомлення. Структуру музично-стильових уявлень складають музично-ціннісний, художньо-когнітивний і діяльнісно-практичний компоненти.

Посилання

1. Aranovskyi M. Muzykalnyi tekst. Struktura y svoistva / M. Aranovskyi. – M. : Kompozytor, 1998. – 343 s.
2. Asafev B. V. Putevodytel po kontsertam : slovar naybolee neobkhodymykh termynov y poniatyi / B. V. Asafev. – 2-e yzd. – M. : Sov. kompozytor, 1978. – 200 s.
3. Mazel L. A. Voprosy analyza muzyky / L. A. Mazel. – M. : Sov. kompozytor, 1991. – 375 s.
4. Medushevskyi V. Muzykalnyi styl kak semyotycheskyi obekt / V. Medushevskyi // Muzyka. – 1989. – № 3. – S. 30–39.
5. Mykhailov M. Styl v muzyke. Yssledovanye / M. Mykhailov. – L. : Muzyka, 1981. – 264 s.
6. Muzykalnyi entsyklopedycheskyi slovar / hlav. red. H. V. Keldysh. – M. : Sov. entsyklopedyia, 1990. – 672 s.
7. Nazaikynskyi E. Styl kak predmet teoryy muzyky / E. Nazaikynskyi // Sb. nauchnykh trudov Mosk. hos. konservatoryy. – M. : MHK, 1997. – S. 175–185.
8. Sokol A. V. Yspolnytelskye remarky, obraz myra y muzykalnyi styl / A. V. Sokol. – Odessa : Moriak, 2007. – 276 s.
9. Shyp S. Muzychna forma vid zvuku do styliu : navch. posib. / S. Shyp. – K. : Zapovit, 1998. – 368 s.
10. Shcherbinina O. M. Formuvannia muzychno-stylovykh uiavlen maibutnikh vchyteliv muzyky u protsesi instrumentalno-vykonavskoi pidhotovky : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : spets. 13.00.02 / Shcherbinina M. O. – K. : NPU imeni M. P. Drahomanova, 2005. – 20 s.

Переглядів анотації: 99
Опубліковано
2017-03-30
Як цитувати
Ashykhmina, N. (2017). Сутність і компонентна структура музично-стильових уявлень майбутніх учителів музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 7-12. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-7-12