Понятійний тезаурус проблеми формування поліхудожнього світогляду майбутнього вчителя музики

  • Van Yaiuietsy аспірант факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова
Ключові слова: світогляд, поліхудожній підхід, культурні цінності

Анотація

Статтю присвячено вивченню сутності поняття поліхудожнього світогляду. Висвітлюються соціально-культурні чинники модифікації фахової діяльності
сучасного вчителя музики. Доведено необхідність усвідомлення змісту понять, що складають категоріально-понятійний тезаурус досліджуваної проблеми. Сутність поняття світогляду як базової категорії розглядається крізь призму сучасної освітньої парадигми. Наведено визначення поняття поліхудожнього світогляду, виділено основні аспекти процесу його формування.

Посилання

1. Ocheretianyi A. A. Metodolohycheskyi analyz poniatyinoho apparata psykholohyy / Anatolyi Andreevych Ocheretianyi // Horyzonty obrazovanyia. Nauchno-obrazovatelnyi zhurnal AltHTU. – 2011. – № 1. – S. 119–123.
2. Filosofskyi slovnyk / za red. V. I. Shynkaruka. – 2-e vyd. – Kyiv : Abrys, 2002. – 750 s.
3. Nemov R. S. Psykholohyia : slovar-spravochnyk : v 2 t. / Robert Semenovych Nemov. – M. : VLADOS-PRESS, 2003. – 304 s.
4. Kononenko B. Y. Bolshoi tolkovyi slovar po kulturolohyy / Borys Yvanovych Kononenko. – M. : OOO "Yzdatelstvo "Veche 2000"; OOO "Yzdatelstvo AST", 2003. – 512 s.
5. Honcharenko S. U. Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk / Semen Ustymovych Honcharenko. – K. : Lybid, 1997. – 376 s.
6. Rosul T. I. Muzychnyi tvir yak proektsiia svitohliadu kompozytora (na prykladi "Karnavalu tvaryn" K. Sen-Sansa) [Elektronnyi resurs] / Tetiana Ivanivna Rosul. – Rezhym dostupu: http://www.stattionline.org.ua/obraz/33/2165-muzichnij-tvir-yak-proekciya-svitoglyadu-kompozitora-na-prikladi-karnavalu-tvarin-k-sen-sansa.html. – Nazva z ekrana.
7. Masol L. M. Metodyka navchannia mystetstva u pochatkovii shkoli : posib. dlia vchyteliv / L. M. Masol, O. V. Haidamaka, E. V. Bielkina ta in. – Kharkiv : Vesta : Ranok, 2006. – 256 s.
8. Horozhankina O. M. Pedahohichni umovy formuvannia profesiinoho svitohliadu maibutnoho pedahoha-muzykanta : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 "Teoriia ta metodyka profesiinoi osvity" / Horozhankina Olena Mykolaivna. – Cherkasy, 2010. – 23 s.
9. Vasylkovska K. M. Formuvannia khudozhnoho svitohliadu maibutnoho vchytelia muzyky v protsesi vyvchennia muzychno-istorychnykh dystsyplin : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.02 "Teoriia ta metodyka navchannia muzyky i muzychnoho vykhovannia" / Vasylkovska Kateryna Mykolaivna. – K., 2006. – 25 s.

Переглядів анотації: 46
Опубліковано
2017-03-30
Як цитувати
Yaiuietsy, V. (2017). Понятійний тезаурус проблеми формування поліхудожнього світогляду майбутнього вчителя музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 18-21. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-18-21