Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами музичного мистецтва як психолого-педагогічна проблема

  • Olha Morozova доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва Хмельницької гуманітарно- педагогічної академії
Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, музичне мистецтво

Анотація

У статті шляхом теоретичного аналізу результатів вивчення проблеми дослідження в науковій літературі, узагальнення передового педагогічного
досвіду відображено різноманітні підходи стосовно психолого-педагогічних принципів формування ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами музичного мистецтва. Проаналізовано значення і функції ціннісних орієнтацій в освітньому процесі; представлено вимоги до формування ціннісних орієнтацій на уроках музичного мистецтва. Автор розглядає ціннісні орієнтації в контексті виховання духовних потреб та інтересів молодших школярів. У статті висвітлено значення цінностей національного виховання, яке зумовлює розвиток світогляду і життєдіяльності молодших школярів та особливості адаптації їх до школи і до навколишньої дійсності. Система цінностей українського виховання надає ієрархію абсолютних вічних цінностей – цінностей національних, громадянських, сімейних і особистих. Зазначено, що процеси формування ціннісних орієнтацій молодших школярів зумовлені ціннісною значущістю природи, яка з’являється як джерело формування світогляду й оволодіння дітьми навколишньою дійсністю.

Посилання

1. Alekseeva V. H. Mesto tsennostnykh oryentatsyi v postroenyy typolohyy lychnosty / V. H. Alekseeva // Sotsyolohycheskye yssledovanyia. – 1980. – № 1. – S. 39–43.
2. Ananev B. H. Chelovek kak predmet poznanyia / B. H. Ananev. – L. : LHU, 1989. – 338 s.
3. Baranova T. B. Dukhovnost lychnosty v systeme sovremennykh obshchestvennykh otnoshenyi / T. B. Baranova. – K. : Prosvita, 1998. – 141 s.
4. Bozhovych L. Y. Problemy formyrovanyia lychnosty / L. Y. Bozhovych ; pod red. D. Y. Feldshteina. – Voronezh : NPO "Modek", 1998. – 352 s.
5. Vyhotskyi L. S. Psykholohyia yskusstva / L. S. Vyhotskyi. – M. : Pedahohyka, 1987. – 441 s.
6. Kahan M. S. Fylosofskaia teoryia tsennosty / M. S. Kahan. – SPb. : Petropolys, 1999. – 204 s.
7. Maslou A. H. Motyvatsyia y lychnost / A. H. Maslou. – SPb. : Evrazyia, 1999. – 478 s.
8. Panfylov O. M. Systema tsennostei y struktura lychnosty / O. M. Panfylov. – L., 1999. – 86 s.
9. Rudnytska O. P. Pedahohika: zahalna ta mystetska : navch. posib. / O. P. Rudnytska. – K. : IPPPO, 2002. – 270 s.
10. Sukhomlynskyi V. Vybrani tvory : v 5 t. / V. Sukhomlynskyi. – K. : Rad. shk., 1976. – 553 s.
11. Ushynskyi K. D. Chelovek kak predmet vospytanyia. Opyt pedahohycheskoi antropolohyy / K. D. Ushynskyi. – M. : Pedahohyka, 1988. – 527 s.
12. Fitsula M. M. Pedahohika : navch. posib. / M. M. Fitsula. – Ternopil : Navchalna knyha – Bohdan, 1997. – 192 s.

Переглядів анотації: 58
Опубліковано
2017-03-30
Як цитувати
Morozova, O. (2017). Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами музичного мистецтва як психолого-педагогічна проблема. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 38-44. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-38-44