Художньо-творча синестезійність особистості в контексті інтеграції мистецтв

  • Oksana Rakhmanova аспірантка кафедри теорії та мето- дики музичного мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка, викладач Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка
Ключові слова: синестезія, художньо-творча синестезійність, інтеграція

Анотація

Стаття присвячена темі актуалізації інтегрованих уроків музичного мистецтва в теорії і художній практиці педагогічної освіти. У статті розглядаються
основні складові частини поняття феномену інтеграції дисциплін художньо-естетичного циклу. Зокрема, увагу сконцентровано на характерних особли-
востях художньо-творчої синестезійності як полімодального явища, що проявляється в художній культурі, насамперед, як тенденція синтезу та
інтеграції різних видів мистецтва, прояву в мистецтві нових синтетичних форм, що призводить до становлення принципово нового типу культури.

Посилання

1. Haleev B. M. Sodruzhestvo chuvstv y syntez yskusstv / B. M. Haleev. – M. : Znanye, 1982. – S. 61.
2. Zaitseva M. L. Synestezyinoe vospryiatye yskusstva: teoryia, metodolohyia, henezys : monohrafyia / M. L. Zaitseva. – M. : Yzdatelstvo MHUKY, 2012. – 401 s.
3. Lukianets N. H. Yntehratsyia tsveta y muzyky v tsvetomuzyku, eio vospryiatye / N. H. Lukianets // Nauka Kostanai / KYnEU. – 2006. – S. 62–64.
4. Plotnytska O. V. Problema intehratsii predmetiv khudozhno-estetychnoho tsyklu u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv muzyky / O. V. Plotnytska // Visn. Zhytomyr. derzh. ped. un-tu im. I. Franka. – 2003. – Vyp. 11. – S. 89–91.

Переглядів анотації: 90
Опубліковано
2017-03-30
Як цитувати
Rakhmanova, O. (2017). Художньо-творча синестезійність особистості в контексті інтеграції мистецтв. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 56-59. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-56-59