Забезпечення вчителем особистісно орієнтованого мистецького навчання і виховання учнів

  • Serhii Horbenko доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова
Ключові слова: актуалізація, мотивація, діалогічна взаємодія

Анотація

Стаття присвячена проблемі підготовки вчителя до гуманізації навчально-виховного процесу в системі загальної мистецької освіти. Розглядаються
педагогічні умови забезпечення особистісно орієнтованого музичного навчання і виховання учнів: наявність мотивації, використання досвіду спілкування з творами музичного мистецтва, набутих знань, умінь і навичок; здатність учителя до креативних дій, створення особистісно зорієнтованих ситуацій, фасилітаційних відносин між учителем і учнями.

Посилання

1. Maslou A. H. Motyvatsyia y lychnost / A. H. Maslou. – SPb. : Pyter, 2011. – 388 s.
2. Rodzhers K. K nauke o lychnosty / K. Rodzhers // Ystoryia psykholohyy. KhKh vek : khrestomatyia / red. P. Ya. Halperyn, A. N. Zhdan. – Ekaterynburh : Delovaia knyha, 2003. – S. 685–714.
3. Rostovskyi O. Ya. Teoriia i metodyka muzychnoi osvity : navch.-metod. posib. / O. Ya. Rostovskyi. – Ternopil : Navchalna knyha – Bohdan, 2011. – 640 s.
4. Rudnytska O. P. Pedahohika: zahalna ta mystetska : navch. posib. / O. P. Rudnytska. – Ternopil : Navchalna knyha – Bohdan, 2005. – 360 s.
5. Ushynskyi K. D. Chelovek kak predmet vospytanyia. Opyt pedahohycheskoi antropolohyy / K. D. Ushynskyi // Ushynskyi K. D. Pedahoh. : soch. : v 6 t. – M. : Pedahohyka, 1990. T. 5 / sost. S. F. Ehorov. – 1990. – 528 s.

Переглядів анотації: 45
Опубліковано
2017-03-30
Як цитувати
Horbenko, S. (2017). Забезпечення вчителем особистісно орієнтованого мистецького навчання і виховання учнів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 70-75. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-70-75