Специфіка і зміст підготовки студентів до керівництва ансамблевим музикуванням школярів

  • Wang Zhong аспірант Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
Ключові слова: вчитель музики, ансамблеве музикування, шкільний музично- самодіяльний ансамбль

Анотація

У статті розглядаються питання організації шкільних музичних ансамблів. Розглянуто завдання, які постають перед майбутнім керівником самодіяльного
музичного ансамблю, які полягають: в організації творчого колективу на засадах визначення далеких та близьких цілей сумісної музично-навчальної й
концертної діяльності, налагодження творчих міжособистісних стосунків між учасниками ансамблю; зацікавленні учнів музикуванням, можливістю їх
самореалізації, переживанням задоволення від сумісної музично-виконавської діяльності; виховання відповідального ставлення учасників ансамблю до свого
внеску в процес колективного музикування, збагачення досвіду сприйняття творів різних стилів і напрямів; формування оцінно-смакового ставлення до
різних феноменів сучасного музичного буття. Увага приділяється проблемам розширення соціально-культурних зв’язків між школою та закладами музично-естетичного виховання, родиною і оточенням школярів. Визначено структуру підготовки студентів до керівництва ансамблевим музикуванням школярів в єдності мотиваційно-аксіологічного, методико-когнітивного, комунікативно-діяльнісного, менеджерсько-креативного, інноваційно-технологічного компонентів.
Схарактеризовано педагогічні умови, за яких уможливлюється досягнення майбутніми керівниками шкільних ансамблів фахового універсалізму: посилення
міждисциплінарних зв’язків між предметами виконавського, музично-теоретичного та методичного циклів; оволодіння студентів узагальненими способами
самоосвіти й самовдосконалення; розширення змісту фахової підготовки студентів у галузі менеджменту творчого колективу та застосування сучасних інноваційних технологій задля організації діяльності шкільних музичних ансамблів.

Посилання

1. Bila N. L. Ansambleve muzykuvannia: do sutnosti poniattia / N. L. Bila, N. O. Shturman // Naukovi zapysky Nizhynskoho derzhavnoho universytetu im. Mykoly Hoholia.
Psykholoho-pedahohichni nauky. – 2014. – № 2. – S. 40–46 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2014_2_9. – Nazva z ekrana.
2. Hapon L. Do problemy vykhovannia spivaka u vtorynnomu folklornomu ansambli / L. Hapon // Visnyk Lviv. un-tu – Seriia "Filolohiia". – Vyp. 43. – 2010. – S. 294–301.
3. Ivasyshyn I. Pidhotovka uchniv pochatkovoi shkoly do muzychno-vykonavskoi diialnosti / I. Ivasyshyn [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:
http://obrii_2012_2_31%20(1).pdf. – Nazva z ekrana.
4. Kon N. H. Funktsii solfedzhio u formuvanni navychok samostiinoho muzykuvannia studentiv muzychno-pedahohichnoho navchalnoho zakladu / N. H. Kon, T. V. Mazhara //
Naukovyi visnyk PDPU im. K. D. Ushynskoho. Spetsvypusk. Mystetska osvita: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku. – Odesa, 2007. Ch. 2. – 2007. – S. 45–51.

Переглядів анотації: 63
Опубліковано
2017-03-30
Як цитувати
Zhong, W. (2017). Специфіка і зміст підготовки студентів до керівництва ансамблевим музикуванням школярів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 83-88. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-83-88