Специфіка й структура виконавського артистизму майбутніх викладачів вокалу та педагогічні принципи його вдосконалення

  • Wong Chain аспірант Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
Ключові слова: артистизм, вокально-виконавський артистизм, художній образ

Анотація

У статті розглядаються питання вдосконалення артистизму магістрантів – майбутніх викладачів вокалу. Аналізується специфіка вокально-виконавського артистизму. Її особливості витікають із специфіки музично-художньої образності, сутності вокального виконавства, його відмінність від прояву артистизму в інструментально-виконавській діяльності. Відзначено значущість єдності інтуїтивного та логічного, емоційного й абстрагованого компонентів художнього мислення й творчості, роль асоціативних уявлень. Обґрунтовано педагогічні принципи підвищення рівня ефективності виконавського артистизму, у числі яких: принцип активізації асоціативних художніх уявлень і почуттів у процесі інтерпретації та виконавського втілення художнього образу; єдності підсвідомого й усвідомленого, імпульсивно-емоційного та структуровано-контрольованого втілення початків у динаміці втілення художньо-образного замислу співаком; забезпечення компенсаторно-синергійної взаємодії складників виконавського артистизму, який дозволяє певною мірою компенсувати менш яскраві властивості за рахунок більш розвинених компонентів; творчої змагальності як стимулу до вокально- виконавського самовдосконалення, самореалізації співака; сполуки аналітично-когнітивного та інтуїтивно-емоційного способів усвідомлення й вживання в художньо-образну сферу вокального твору, їх творчо-варіативної інтерпретації, здатності до сценічно-виконавської імпровізації; забезпечення артистичних проявів міцною вокально-технологічною базою та здатністю до її варіативного застосовування відповідно до художньої мети вокального твору; діалектичної єдності довіри до власної інтуїції та здатності до самоспостереження й емоційно-вольової саморегуляції, принцип музично-персонажного вживання, принцип типологічної індивідуалізації з урахуванням психолого-
соціальної спрямованості особистості вокаліста. Схарактеризовано педагогічні умови, спрямовані на збагачення в магістрантів мистецької ерудованості, вокально-творчих здібностей, технологічної бази співочої діяльності, психологічних властивостей, важливих для досягнення натхнення, імпровізаційності, вживання в музично-персонажні стани, сценічного артистизму.

Посилання

1. Bazhanova R. K. Fenomen artystyzma : avtoref. dyss. … kand. fylos. nauk : spets. 24.00.01 / Bazhanova R. K. – Kazan, 2003. – 21 s.
2. Bochkarev L. L. Psykholohycheskye mekhanyzmy muzykalnoho perezhyvanyia : avtoref. dyss. … kand. psykhol. nauk : spets. 17.00.01 / Bochkarev L. L. – Kyev, 1989. – 255 s.
3. Vyhotskyi L. S. Psykholohyia yskusstva / L. S. Vyhotskyi. – Moskva : Pedahohyka, 1987. – 344 s.
4. Kryvtsun O. A. Estetyka : navch. posib. / O. A. Kryvtsun. – M. : Aspekt Press, 2003. – 447 c.
5. Stanyslavskyi K. S. Rabota aktera nad soboi / K. S. Stanyslavskyi. − M. : Artysty. Rezhysser. Teatr, 2008. − 490 s.
6. Sylanteva Y. Y. Problema perevoploshchenyia v vokalno-stsenycheskom yskusstve : avtoref. dyss. ... d-ra ykusstvozn. : spets. 17.00.00 / Sylanteva Y. Y. – M. : MHK,
2008. – 42 s.

Переглядів анотації: 151
Опубліковано
2017-03-30
Як цитувати
Chain, W. (2017). Специфіка й структура виконавського артистизму майбутніх викладачів вокалу та педагогічні принципи його вдосконалення. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 89-93. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-89-93