Теоретичне обґрунтування змісту та методики формування музично-педагогічної культури майбутнього вчителя початкових класів і музики

  • Valentyna Mishedchenko доцент кафедри педагогіки і психології початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Ключові слова: дидактична модель, експериментальна робота, музично-педагогічна культура

Анотація

У статті теоретично обґрунтувано зміст і методику формування музично-педагогічної культури майбутнього вчителя початкових класів і музики. В
основу формуючої дослiдно-експериментальної роботи було покладено методику, розроблену на основi дидактичної моделi процесу формування музично-педагогiчної культури вчителя. Необхiднiсть удосконалення дидактичної моделi викликана недостатньою ефективнiстю усталеного навчального процесу, який не ставить завдання формування саме музично-педагогiчної культури як цiлiсного явища.

Посилання

1. Zabredovskyi S. H. Metodyka roboty z khoreohrafichnym kolektyvom : navch. posib. / S. H. Zabredovskyi. – K. : NAKKiM, 2010. – 135 s.
2. Zakharov R. V. Zapysky baletmeistera / R. V. Zakharov. – Moskva : Mystetstvo, 1976. – 367 s.
3. Rostovska Yu. A. Metodyka khoreohrafichnoi osvity ditei : navch. posib. / Yu. A. Rostovska. – Nizhyn : Vyd-vo NDU im. Hoholia, 2009. – 157 s.

Переглядів анотації: 52
Опубліковано
2017-03-30
Як цитувати
Mishedchenko, V. (2017). Теоретичне обґрунтування змісту та методики формування музично-педагогічної культури майбутнього вчителя початкових класів і музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 106-110. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-106-110