Вплив ціннісних орієнтацій на формування професійних переконань майбутніх учителів хореографії

  • Yuliia Rostovska доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського державного універ- ситету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: ціннісні орієнтації, професійні переконання, педагогічна спрямованість

Анотація

У статті розглядається проблема формування професійних переконань майбутнього учителя хореографії через призму ціннісних орієнтацій його особистості. Висвітлюється суть поняття "ціннісні орієнтації" та аналізується процес становлення майбутніх фахівців із чіткою педагогічною спрямованістю, яка визначається сталим інтересом до педагогічної діяльності.

Посилання

1. Bekh I. D. Stanovlennia profesionala v suchasnykh sotsialnykh umovakh / I. D. Bekh // Pedahohika tolerantnosti. – № 3–4. – S. 157–163.
2. Vasylenko V. A. Perekonannia yak forma vyiavu svitohliadu / V. A. Vasylenko // Filosofska dumka. – 1971. – № 1. – S. 11–16.
3. Driapika V. I. Teoriia i praktyka formuvannia tsinnisnykh oriientatsii pedahoha-muzykanta : navch. posib. / V. I. Driapika. – K. ; Uzhhorod : Lira, 2000. – 228 s.
4. Rostovskyi O. Ya. Problema metodolohichnoi pereoriientatsii profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv muzyky u konteksti reformuvannia suchasnoi zahalnoosvitnoi shkoly / O. Ya. Rostovskyi // Naukovi zapysky NDPU. Seriia "Psykholoho-pedahohichni nauky". – 2003. – № 2. – S. 5–8.
5. Chernonkov Ya. Osoblyvosti formuvannia profesiinoi kultury maibutnoho vchytelia / Ya. Chernonkov // Ridna shkola. – 2002. – № 12. – S. 14–16.
6. Shcholokova O. P. Osnovy profesiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia / O. P. Shcholokova. – K., 1996. – 172 s.

Переглядів анотації: 79
Опубліковано
2017-03-30
Як цитувати
Rostovska, Y. (2017). Вплив ціннісних орієнтацій на формування професійних переконань майбутніх учителів хореографії. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 115-120. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-115-120