Структурні компоненти формування мотивації до музично-педагогічної діяльності в студентів педагогічних коледжів

  • Leonid Khomenko аспірант Інституту проблем виховання НАПН України, викладач Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка
Ключові слова: музично-педагогічна діяльність, мотивація, компоненти мотивації

Анотація

У статті висвітлено зміст структурних компонентів мотивації до музично-педагогічної діяльності студентів педагогічних коледжів. Зокрема, увагу сконцентровано на таких структурних компонентах: когнітивний, емоційно-ціннісний та практико-діяльнісний. Виокремлюється їх значення як базових для ефективної підготовки майбутніх учителів музики у закладах освіти І–ІІ рівня акредитації. Розроблено критерії та показники даних структурних компонентів. Визначено основоположні питання успішного формування мотивації до музично-педагогічної діяльності студентів педагогічних коледжів.

Посилання

1. Morozova O. O. Metodyka formuvannia motyvatsii pedahohichnoi diialnosti u maibutnikh uchyteliv muzyky : dys… kand. ped. nauk : spets. 13.00.02 / Morozova Olha Oleksandrivna ; Nats. ped. un-t. im. M. Drahomanova. – K., 2011. – 248 s.
2. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8919
3. file:///C:/Users/User/Downloads/Kaplun_Iryna.pdf
4. file:///C:/Users/User/Downloads/gvpdpu_2013_28_2_28.pdf

Переглядів анотації: 69
Опубліковано
2017-03-30
Як цитувати
Khomenko, L. (2017). Структурні компоненти формування мотивації до музично-педагогічної діяльності в студентів педагогічних коледжів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 126-129. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-126-129