Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах інформатизації освітнього простору

  • Yurii Dvornyk доцент кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: вчитель музичного мистецтва, фахова підготовка, сучасний освітній простір

Анотація

Стаття присвячена розгляду питань фахової підготовки студентів мистецьких факультетів. Зазначається, що в умовах інформатизації суспільства актуалізувалися численні проблеми, серед яких виокремлюються такі, як необхідність набуття майбутніми вчителями музичного мистецтва вмінь активного застосування комп’ютерних технологій у музично-творчій і навчальній діяльності. Вказується на необхідність подальших досліджень, що стосуються питань теорії і практики комп’ютерної освіти, організації і модернізації навчально-виховного процесу з використанням інформаційних технологій. Висвітлюються питання впливу науково-технічного прогресу на сучасне освітнє середовище. Наголошується на необхідності формування інформаційної культури вчителя. Розкривається роль комп’ютерних технологій як засобу формування його професійних якостей. Йдеться про те, що майбутній вчитель має навчитися користуватися інформаційними технологіями та навчатися з допомогою цих технологій. Серед основних напрямків використання цих технологій розглядаються такі, як навчання технологіям, що передбачають використання комп’ютера; навчання спеціалізованим технологіям; вивчення інформатики як науки; використання комп’ютера як технічного засобу при вивченні основ наук у школі та фахових дисциплін у вищих навчальних закладах. У якості самостійної проблеми актуалізується питання оволодіння спеціальними вміннями спілкування і діяльності в сучасному освітньо-інформаційному середовищі. Визначаються навчальні предмети, при вивченні яких, застосування інформаційних технологій може підвищити ефективність підготовки фахівців.

Посилання

1. Hurevych R. S. Informatsiino-telekomunikatsiini tekhnolohii v navchalnomu protsesi ta naukovykh doslidzhenniakh : navch. posib. dlia studentiv ped. VNZ i slukhachiv instytutiv pisliadyplomnoi osvity / R. S. Hurevych, M. Yu. Kademiia. – K. : Osvita Ukrainy, 2006. – 390 s.
2. Derhach M. A. Dydaktychni umovy zastosuvannia hipertekstovykh prohram u protsesi vyvchennia humanitarnykh dystsyplin (na materiali istorii muzyky) : avtoref. dys. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.01 / Derhach M. A. ; Kyivskyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. – K., 1998. – 18 s.
3. Zhaldak M. I. Problemy informatyzatsii navchalnoho protsesu v serednikh i vyshchykh navchalnykh / M. I. Zhaldak // Komp’iuter u sim’i ta shkoli. – 2013. – № 3. – S. 8–15.
4. Krechetnykov K. H. Obrazovatelnaia sreda na osnove ynformatsyonnykh y telekomunykatsyonnykh tekhnolohyi kak faktor samorazvytyia lychnosty [Elektronnyi
resurs] / K. H. Krechetnykov // Internet-zhurnal "Eidos" – 2004. – 22 chervnia. – Rezhym dostupu: http://www.eidos.ru/journal/2004/0622-10.htm. – Nazva z ekrana. U pidzah.: Tsentr dystantsyonnoho obrazovanyia "Eidos", e-mall: list@eidos.ru.
5. Makhanek N. B. Muzykalno-kompiuternye tekhnolohyy v osnovnom y dopolnytelnom obrazovanyy [Elektronnyi resurs] / N. B. Makhanek. – Rezhym dostupu:
http://ito.edu.ru/2006/Samara/II/II-0-15.html. – Nazva z ekrana.
6. Serheeva M. N. Sotsyalno-psykholohycheskaia adaptatsyia molodezhy v uslovyiakh ynformatsyonnoi kultury [Elektronnyi resurs] / M. N. Serheeva. – Rezhym dostupu: http://www.analiculturolog.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=4 06. – Nazva z ekrana.
7. Khutorskaia L. N. Ynformatsyonnaia pedahohyka [Elektronnyi resurs] / L. N. Khutorskaia // Internet-zhurnal "Eidos". – 2002. – 25 serpnia. – Rezhym dostupu:
http://www.eidos.ru/journal/2002/0825.htm. – Nazva z ekrana. U pidzah.: Tsentr dystantsyonnoho obrazovanyia "Eidos", e-mall: list@eidos.ru.
8. Chaikovska O. A. Formuvannia muzychnykh znan molodshykh shkoliariv zasobamy multymediinykh tekhnolohii navchannia : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : spets. 13.00.02 / Chaikovska O. A. ; Kyivskyi natsionalnyi un-t kultury i mystetstv. – K., 2002. – 19 s.
9. Yashanov S. M. Formuvannia u maibutnikh uchyteliv umin i navychok samostiinoi navchalnoi roboty u protsesi vykorystannia novykh informatsiinykh tekhnolohii : avtoref. dys. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.09 – teoriia navchannia / Yashanov S. M. ; Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni M. P. Drahomanova. – K., 2003. – 20 s.

Переглядів анотації: 130
Опубліковано
2017-03-30
Як цитувати
Dvornyk, Y. (2017). Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах інформатизації освітнього простору. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 130-135. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-130-135