Ефективна організація самостійної роботи студентів – важлива умова формування професійної компетентності майбутніх учителів музики

  • Taras Pukhalskyi асистент кафедри музичного мисте- цтва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Ключові слова: професійна компетентність, учитель музики, самостійна робота

Анотація

У статті розглядається питання ефективної організації самостійної роботи студентів, її роль та місце у процесі формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами диригентсько-хорових дисциплін. На основі здійсненого аналізу наукових досліджень автором дано різносторонню характеристику самостійної роботи студентів, визначено характерні її ознаки: високу активність пізнавальної діяльності; чітку вмотивованість студентів; побудову цілей та самостійний підбір методів досягнення поставленої мети; мінімальне втручання викладача у її процес; спрямованість на виявлення особистісних якостей студентів. Самостійна робота автором трактується як навчально-пізнавальна діяльність, за якої студент на основі власних мотивів і потреб самостійно та результативно виконує поставлені викладачем завдання. Дане питання розглядається в кількох проекціях: як форма організації навчального процесу; як засіб формування навичок самоконтролю, самоорганізації та самокорекції; як засіб творчого, особистісного та професійного розвитку особистості. Автором проаналізована самостійна робота студентів спеціальності "Музичне
мистецтво" відносно специфіки музичної діяльності, розкрито особливості взаємодії викладача і студента в організації самостійної роботи на групових заняттях диригентсько-хорових дисциплін та на індивідуальних заняттях з хорового диригування, визначені умови успішної самостійної роботи майбутніх вчителів музики.

Посилання

1. Aleksiuk A. N. Orhanyzatsyia raboty studentov v uslovyiakh yntensyfykatsyy obuchenyia / A. N. Aleksiuk, A. A. Aiurzanain, P. Y. Pydkasystyi, V. A. Kozakov. – K. : YSDO, 1993. – 96 s.
2. Biriukova L. A. Psykholoho-pedahohichni umovy pidhotovky kerivnyka khoru v systemi vyshchoi muzychno-pedahohichnoi osvity: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : spets. 13.00.02 / Biriukova L. A.; Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova. – K., 2007. – 19 s.
3. Zakordonets H. V. Samostiina robota yak zasib neperervnoho vdoskonalennia profesiinoi diialnosti vchytelia inozemnoi movy / H. V. Zakordonets // Pedahohichnyi dyskurs. – 2011. Vyp. 9. – 2011. – S. 121–124.
4. Kozyr A. V. Dyryhentsko-khorova pidhotovka yak osnova fakhovoho stanovlennia maibutnoho vchytelia muzyky / A. V. Kozyr // Molod i rynok. – 2011. – № 11. – S. 19–24
5. Kopyl H. O. Samostiina robota studentiv u konteksti Bolonskoho protsesu: znachennia, mozhlyvosti, yevropeiskyi dosvid / H. O. Kopyl, I. Yu. Strutynska // Teoretychni pytannia kultury, osvity ta vykhovannia. – 2014. – № 50. – S. 21–25.
6. Kramska S. Teoretychnyi aspekt problemy samostiinoi uchbovoi diialnosti studentiv muzychno-pedahohichnoho profiliu v umovakh vyshchoi shkoly / S. Kramska // Molod i rynok. – 2015. – № 9. – S. 121–126.
7. Lysenko N. V. Samostiina robota studentiv u protsesi vprovadzhennia kredytno-modulnoi systemy otsiniuvannia znan / N. V. Lysenko // Pedahohichnyi dyskurs. – 2007. Vyp. 1. – 2007. – S. 89–92.
8. Rastruba T. V. Formuvannia navychok samostiinoi roboty studentiv-pochatkivtsiv u klasi khorovoho dyryhuvannia / T. V. Rastruba // Problemy mystetskoi osvity. – Nizhyn : Vydavnytstvo NDU im. M. Hoholia, 2010. – № 5. – S. 108–114.
9. Tokar L. Samostiina robota yak osnovna forma zdiisnennia samostiinoi navchalnoi diialnosti studentiv u vyshchii shkoli / L. Tokar // Molod i rynok. – 2011. – № 1. – S. 124–128.
10. Khomenko S. V. Samostiina robota u protsesi profesiinoi pidhotovky maibutnikh inzheneriv-pedahohiv / S. V. Khomenko // Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity. – 2013. – № 38–39. – S. 367–372.
11. Tsiuriak I. O. Muzychno-pedahohichni tekhnolohii v dyryhentsko-khorovii pidhotovtsi maibutnoho vchytelia muzyky / I. O. Tsiuriak // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2011. – № 7 (116). – S. 14–16.
12. Chernysheva H. A. Samostiina robota studentiv yak faktor pidvyshchennia efektyvnosti navchalnoho protsesu / H. A. Chernysheva // Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohichni nauky. – 2014. – № 5(2). – S. 240–248.
13. Yunda V. V. Formy ta metody rozvytku samostiinoi piznavalnoi diialnosti studentiv na urotsi dyryhuvannia / V. V. Yunda // Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohichni nauky. – 2012. – № 11(1). – S. 251–255.

Переглядів анотації: 75
Опубліковано
2017-03-30
Як цитувати
Pukhalskyi, T. (2017). Ефективна організація самостійної роботи студентів – важлива умова формування професійної компетентності майбутніх учителів музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 156-162. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-156-162