Проблеми вокально-технічного розвитку майбутніх вчителів музики та шляхи їх подолання

  • Tetiana Shafarchuk старший викладач кафедри теорії музики і вокалу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
  • Yang Meng аспірант Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського
Ключові слова: вчитель музики, вокально-технічний розвиток, теорія будови рухів

Анотація

У статті висвітлюються проблеми вокально-технічного розвитку вчителів музики, їх роль в опануванні майбутнього фахівця майстерністю художнього виконання вокального репертуару. Розглянуто принципово важливі особливості вокально-технічної підготовки співаків італійської вокальної школи bel canto, їх розуміння видатними майстрами вокального мистецтва і педагогіки цієї доби щодо вокальної техніки і способів її вироблення. Визначена роль психофізіологічних досліджень, впроваджених у ХХ столітті, у становленні сучасної вокально-педагогічної науки, зокрема – положення теорії біомеханіки будови рухів М. Бернштейна. Формування вокально-технічних навичок розглядається як складний процес,
який будується на основі координації всіх компонентів співочого-фонаційної системи: всієї статури, дихання, артикуляційного та резонаторного
компонентів звукоутворення. Сформована навичка має набути не тільки координованості й автоматизації, а й певної гнучкості, перетворюючись на
уміння варіативно застосовувати її у різноманітних музичних контекстах. Аналізуються особливості формування віртуозної техніки співака, обґрунтовані ефективні методи вдосконалення їх вокальної рухливості в роботі над вокальними пасажами. Описані типові проблеми, які супроводжують процес формування техніки віртуозного співу, рекомендовані методи їх подолання, що стосуються як фонаційних проблем, так і виховання метро-ритмових. слухових уявлень співака, його здатності до емоційно-вольової саморегуляції. Усвідомлення особливостей технології формування і автоматизації вокальних навичок студентами має сприяти підвищенню ефективності навчального процесу, досягненню ним більш якісних результатів за менш тривалий час. Це особливо важливо для постановки голосу студентів музично-педагогічних закладів, як одного з найважливіших складників їх підготовки до багатофункціональної діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва

Посилання

1. Andhuladze N. D. Vokalnye paradoksy y problemy masterstva / N. D. Andhuladze // Canto ergosum : tez. dokl. nauch. sessyy, posv. 90-letyiu H. D. Andhuladze. –
Tbylysy, 1986. – 240 s.
2. Bernshtein N. A. Fyzyolohyia dvyzhenyi y aktyvnost / N. A. Bernshtein. – M. : Nauka, 1990. – 494 s.
3. Dmytryev L. B. Osnovy vokalnoi metodyky / L. B. Dmytryev. – M. : Muzyka, 1963. – 674 s.
4. Koen N. H. Stylystycheskoe solfedzhyo : metod. posobye dlia studentov muzykalno-pedahohycheskykh zavedenyi / N. H. Koen. – Odessa, 2006. – 173 s.
5. Yusson R. Pevcheskyi holos. Yssledovanye osnovnykh fyzyolohycheskykh y akustycheskykh yavlenyi pevcheskoho holosa / R. Yusson. – M. : Muzyka, 1974. –
274 s.
6. Tosi P. F. Observations on the Florid Songs or Sentiments on the Ansient and Modern Singers / P. F. Tosi. – Paris, 1874. – 111 s.

Переглядів анотації: 54
Опубліковано
2017-03-30
Як цитувати
Shafarchuk, T., & Meng, Y. (2017). Проблеми вокально-технічного розвитку майбутніх вчителів музики та шляхи їх подолання. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 178-184. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-178-184