Реалізація концепції особистісно орієнтованої музичної освіти школярів України на межі тисячоліть

  • Tetiana Rastruba викладач кафедри вокально-хорової май- стерності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: концепція, особистісно орієнтована освіта, урок музики

Анотація

Стаття присвячена характеристиці концепції особистісно орієнтованої музичної освіти школярів України на межі тисячоліть. Розкрито суть тлумачення категорії "концепція". Визначено стратегічні компоненти даної концепції. До таких компонентів автор відносить: змістовно-процесуальний; мотиваційний та позиційний. Ці компоненти, в свою чергу, вміщують специфічні форми та методи нової парадигми, застосування та впровадження яких, у контексті особистісно орієнтованої освіти, буде успішно впливати на реалізацію даної концепції в теперішньому музичному навчально-виховному просторі.

Посилання

1. Bondarevskaia E. V. Humanystycheskaia paradyhma lychnostno oryentyrovannoho obrazovanyia / E. V. Bondarevskaia // Pedahohyka. – 1997. – № 4. – S. 11–17.
2. Volchehorskaia E. Yu. Lychnostno oryentyrovannoe estetycheskoe vospytanye mladshykh shkolnykov: metodolohyia, teoryia, praktyka : dyss. … dokt. ped. nauk : spets.
13.00.01 / Volchehorskaia E. Yu. – Cheliabynsk, 2007. – 346 s.
3. Moiseiuk N. Ye. Pedahohika : navch. posib. – 5-te vyd., dopovn. i pererobl. / N. Ye. Moiseiuk. – K., 2007. – 656 s.
4. Padalka H. M. Pedahohika mystetstva (teoriia i metodyka vykl. mystetskykh dystsyplin) / H. M. Padalka. – K. : Osvita Ukrainy, 2008. – 274 s.
5. Piekhota O. Osobystisno oriientovane navchannia : pidhotovka vchytelia : monohrafiia. – 2-he vyd., dop. ta pererob. / O. Piekhota, A. Stareva. – Mykolaiv : Vyd-vo "Ilion", 2006. – 272 s.
6. Serykov V. V. Lychnostno oryentyrovannoe obrazovanye / V. V. Serykov // Pedahohyka. – 1994. – № 5. – S. 16–21.
7. Yakymanskaia Y. S. Lychnostno-oryentyrovannoe obuchenye v sovremennoi shkole / Y. S. Yakymanskaia. – M. : PROO, 1996. – 268 s.

Переглядів анотації: 62
Опубліковано
2017-03-30
Як цитувати
Rastruba, T. (2017). Реалізація концепції особистісно орієнтованої музичної освіти школярів України на межі тисячоліть. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 207-210. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-207-210