Сутність і компонентна структура виконавської майстерності майбутніх учителів музики в процесі навчання естрадного співу

  • Olena Mamykina старший викладач кафедри теорії музики і вокалу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
Ключові слова: виконавська майстерність, фахова підготовка вчителя музики, вокальна підготовка

Анотація

Стаття присвячена вивченню проблеми виконавської майстерності майбутніх учителів музики. Визначено, що естрадне вокальне виконавство є одним із
найпопулярніших видів музикування серед всіх верств населення. Це робить естрадну вокальну підготовку майбутніх учителів музики актуальною і
відповідною до запиту суспільства. Метою статті є визначення і наукове обґрунтування сутності, специфіки та компонентної структури виконавської
майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі навчання естрадного співу. Виконавська майстерність майбутнього вчителя музичного
мистецтва в процесі навчання естрадного співу визначається як інтегральна професійно-особистісна якість, що характеризується високим рівнем виконавської діяльності, зумовлює готовність до глибокого й особистісного осягнення та інтерпретації музичного твору і закладеного в нього художньо-образного
змісту, а також його особистісно-творче, неповторне, артистичне, технічно досконале виконання за умови використання специфічних засобів виразності,
характерних для естрадного виконавства. Виконавська майстерність є складним інтегральним феноменом, який включає в себе чотири взаємопов’язані
структурні компоненти: мотиваційний, когнітивно-технологічний, операційно-творчий та рефлексивний. Кожен з означених компонентів поєднує певні якості
або уміння майбутнього вчителя музики у складну систему.

Посилання

1. Havatsko, E. P. (2017). Formuvannia vokalnykh navychok u vykhovantsiv studii estradnoho spivu [Formation of vocal skills in students of variety singing studio]. Uzhhorod,
2017 [in Ukrainian].
2. Davydov, M. A. (1997). Teoretychni osnovy formuvannia vykonavskoi maisternosti baianista [Theoretical bases of formation of the bayanist's performing skill]. Kyiv: Muz. Ukraina [in Ukrainian].
3. Davydov, N. A. (1990). Teoretycheskyye osnovy formyrovanyya yspolnytelskoho masterstva bayanysta [Theoretical bases of formation of a bayanist's performing skill].
Extended abstract of Doctor's thesis. Kyev [in Ukrainian].
4. Derevianko, L. A. (2013). Spiv u movlennievii pozytsii yak problema vokalnoi pedahohiky [Sоng in speech position as a problem of vocal pedagogy] Tavriiski studii.
Mystetstvoznavstvo – Tavrian studios. Art Studies. 4. 27–31 [in Ukrainian] .
5. Drozhzhyna, N. V. (2005). Funktsii mikrofonu u vokalnomu vykonavstvi na estradi [Microphone functions in vocal performance on stage] Problemy vzayemodiyi mystetstva,
pedahohiky ta teoriyi i praktyky osvity – Problems of interaction between art, pedagogy and theory and practice of education. Xarkiv: KhDUM im. Kotliarevskoho. (15). 77–86 [in Ukrainian] .
6. Kremenshtein, B. L. (1966). Vospytanyye samostoiatelnosty uchashchykhsia v klasse spetsyalnoho fortepyano [Education of students' independence in the special piano class]. Moskva: Muzyka [in Russian].
7. Lin, Siao (2014). Osoblyvosti vokalnoi pidhotovky vchyteliv vokalnoho mystetstva [Features of vocal training of teachers of vocal art] Materialy II Vseukrainskoi naukovo-
praktychnoi konferentsii "Rozvytok sotsialno-humanitarnoi osvity i nauky v konteksti modernizatsii vitchyznianoi vyshchoi shkoly" – Materials of the Second All-Ukrainian Scientific-Practical Conference "Development of Social-Humanitarian Education and Science in the Context of Modernization of the National Higher School". Dnipropetrovsk. (2). 20–22 [in Ukrainian] .
8. Maistriv, B. M. (1994). Psykholohiia samorozvytku: psykhotekhnika ryzyku i pravyl [Psychology of self-development: psychotechnics of risk and safety rules bezpeky]. Moskva: Interpraks. 156 [in Ukrainian] .
9. Prokhorova, L. (2006). Ukrainska estradna vokalna shkola [Ukrainian variety vocal school]. Vinnytsia: Nova knyha [in Ukrainian] .
10. Rudnytska, O. P. (2002). Pedahohika: zahalna ta mystetska [Pedagogy: general and artistic]. Kyiv: Interprof [in Ukrainian] .
11. Set, Ryhhs (2000). Kak stat zvezdoi. Audyoshkola dlia vokalystov [How to become a star. Audio School for Vocalists]. Moskva, 2000 [in Russian].
12. Tomas, E. D. (1984). Pro formuvannia motyvatsiinoi hotovnosti studentiv do maibutnoi profesiinoi diialnosti [On formation of students' motivational readiness for future
professional activity]. Psykholohiia: respublik – Psychology. Kyiv. (23). 85–93 [in Ukrainian] .
13. Yutsevych, Yu. (1998). Teoriia i metodyka formuvannia ta rozvytku spivatskoho holosu [Theory and technique of formation and development of singing voice]. Kyiv [in Ukrainian]

Переглядів анотації: 55
Опубліковано
2019-05-31
Як цитувати
Mamykina, O. (2019). Сутність і компонентна структура виконавської майстерності майбутніх учителів музики в процесі навчання естрадного співу. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 21-27. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-1-21-27