Діагностика рівня підготовленості китайських студентів магістратури до вокально-викладацької діяльності

  • Meng Yang
Ключові слова: іноземні студенти магістратури, підготовка до викладання вокалу, методика діагностики

Анотація

У статті розглянуто проблему підвищення якості підготовки китайських студентів до викладання вокалу в педагогічних закладах вищої освіти України.
Зазначене питання розглядається на прикладі досвіду підготовки китайських студентів магістратури в Південноукраїнському національному педагогічному
університеті імені К. Д. Ушинського. Визначено структуру досліджуваного феномену в єдності адаптаційного, виконавського, методичного, фахово-практичного компонентів, сформованість яких має забезпечити успішність вокально-викладацької діяльності майбутніх фахівців.
Представлено методи діагностики досліджуваного феномену – спостереження, бесіди-інтерв’ю, творчих завдань та оцінювання якості їх виконання незалеж-
ними експертами, анкетування, тестування, узагальнення й порівняльний аналіз отриманих даних; інтерпретовано отримані результати.
Обґрунтовано критерії та показники оцінювання рівня підготовленості китайських студентів до викладання вокалу, а саме – особистісно-мобілізаційний
критерій, який досліджувався за показниками психологічного стану студента – міри його тривожності, впевненості та ініціативності; комунікативної
активності; мовленнєвої адаптованості; фонаційно-інтерпретаційний критерій з показниками – досконалість техніки вокального інтонування; здатність до
самостійного опанування музично-поетичного тексту вокального твору; адекватно-стильова інтерпретація; фахово-гностичний критерій, досліджуваний за показниками музично-мистецької, психолого-педагогічної та методичної ерудованості; результативно-творчий критерій з показниками – володіння методами діагностики та самодіагностики якості вокально-виконавської діяльності; здатність формувати в учнів з педагогічної практики фонаційно-вокальні навички; здатність готувати учнів до втілення художньо-образного змісту вокальних творів.
Схарактеризовано три рівні підготовленості китайських студентів до викладання вокалу: високий, задовільний і незадовільний. Встановлено, що підготовленість більшості китайських студентів до вокально-викладацької діяльності потребує вдосконалення на засадах спеціально розробленої методики.

Посилання

1. Vasylenko, L. (2000). Znachennya vokalno-metodychnoyi pidhotovky v profesiynomu stanovlenni maybutnoho vchytelya muzyky [The importance of vocal and
methodological training in the professional formation of a future music teacher] Nauka i suchasnist – Science and modernity. Zbirnyk naukovykh prats NPU im. M. P. Drahomanova. (2), 3. Kyiv: Lohos, 22–29 [in Ukrainian].
2. Berezhnaya, M., Nykytyn, O., & Fuzeynykova, Y. (2011). Kontseptsyya sotsyokulturnoy adaptatsyy detey y molodezhy sredstvamy yskusstva v humanytarnom obrazovanyy [The concept of sociocultural adaptation of children and youth by means of art in humanitarian education] Pedahohyka yskusstva – Pedagogy of art, 1. 193–205 [in Russian].
3. Dovhodko, T. (2013). Adaptatsiya inozemnykh studentiv do osvitnoho seredovyshcha Ukrayiny [Adaptation of foreign students to the educational environment of Ukraine] Pedahohika i psykholohiya profesiynoyi osvity – Pedagogy and psychology of vocational education, 2, 114–120 [in Russian].
4. Hrebenyuk, N. (1999). Vokalno-vykonavska tvorchist: psykholoho-pedahohichnyy ta muzykoznavchyy aspekty [Vocal performance: psycho-pedagogical and musicological
aspects]. Kyiv: NMAU im. P. Chaykovskoho [in Ukrainian].
5. Ohanezova-Hryhorenko, O. (2009). Formuvannya profesiynoho mentalitetu maybutnikh vokalistiv u protsesi fakhovoyi pidhotovky [Formation of professional mentality of
future vocalists in the process of professional training] Extended abstract of candidate's thesis. Odesa [in Ukrainian].
6. Rebrova, O. (2013). Teoriya i metodyka formuvannya khudozhnʹo-mentalʹnoho dosvidu maybutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva ta khoreohrafiyi [Theory and
methodology of formation of artistic and mental experience of future teachers of music and choreography]. Extended abstract of Doctor's thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 44
Опубліковано
2019-05-31
Як цитувати
Yang, M. (2019). Діагностика рівня підготовленості китайських студентів магістратури до вокально-викладацької діяльності. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 35-41. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-1-35-41